Top 10 similar words or synonyms for kadasman

paszebahaenniut    0.859373

takelot    0.852169

nádin    0.843344

noferkaré    0.843165

pszuszennész    0.842920

oszorkon    0.839758

szuadzskaré    0.838312

αʹ    0.837003

philopatór    0.836695

epiphanész    0.827246

Top 30 analogous words or synonyms for kadasman

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
I. Kadasman-Enlil I. Kadasman-Enlil (uralkodott Kr. e. 1374 – Kr. e. 1360) Babilónia egyik jelentős kassú királya volt, egyben az első a kassú uralkodók közül, akinek beazonosítható uralkodási ideje. Levelezésben állt III. Amenhotep fáraóval, amit az Amarna-levelek bizonyítanak.
Bentesina II. Kadasman-Enlil egyik Hattusziliszhez írt levelében arra panaszkodott, hogy Ugaritban és Amurruban babiloni kereskedőket gyilkoltak meg. A babiloni király megátkozta Hattuszilisz szövetségesét, Bentesinát.
III. Hattuszilisz hettita király Az asszírok kelet-mezopotámiai terjeszkedése és a közös határ kialakulása nyilván nem volt Hatti érdeke, de tehetetlenségét mutatja, hogy Hattuszilisz egy levelében feltétel nélkül ismerte el Adad-nirári térnyerését és Mitanni megszűntét. Ugyanakkor levelezésben volt Babilon királyaival (II. Kadasman-Enlil és II. Kadasman-Turgu), amelyeknek célja egy babiloni-hettita szövetség létrehozása volt Asszíria ellen. Ennek érdekében harmadik leányát (ismeretlen nevű) a babiloni uralkodóhoz adta feleségül.
III. Hattuszilisz hettita király Babiloni tervei azonban nem valósulhattak meg, Karadúnias az időben gyengének érezte magát Asszíria ellen, ezért nem élt a felajánlott szövetséggel. Kadasman-Enlil kifogásképp formai-etikai kifogást emelt Hattuszilisz diplomáciai levelezését illetően: „"... hiszen te nem mint testvéredhez írsz hozzám, hanem mint szolgáiddal intézkedel velünk"”.
II. Agum A források alapján bizonytalan, hogy valóban Babilon uralkodója lett volna, bár a babiloni Észagila helyreállítása ezt valószínűsíti. Ugyanakkor más források szerint a hettita hadjáratot a Tengerföld uralkodóinak hódítása követte, és az első olyan kasszita uralkodó, aki biztosan ténylegesen is uralta Babilont, I. Kadasman-Enlil volt, i. e. 1371-től.
Kassúk Asszíria 1364-ig bizonyos megosztottságban élt. Mitanni több, mint száz évig tartotta megszállva Ninivét, a maradék területek pedig névleg Babilon vazallusai voltak. 1371-ben némileg lazult a függőség, mikor az első tengerföldi dinasztiát a kassziták elüldözték, Éa-gámil helyét I. Kadasman-Enlil, Kussúkhe királya foglalta el, aki így Karadúnias királyává vált (a kassziták így nevezték Babilont).
Malkata Juja és Tuja, valamint Tutanhamon sírjának fennmaradt tárgyai alapján fogalmat alkothatunk a fényűző berendezésről, az ébenfa- és elefántcsontberakású, aranyozott, drágakövekkel díszített ágyakról, székekről és ládákról, alabástromedényekről és lámpásokról, virágvázákról. A munkások falvában található műhelyeket a palota kamarása, Amenhotep felügyelte; az innen származó tárgyakat olyan távoli országokban is megtalálták, mint Babilon és Mükéné. III. Amenhotep egy levelében említi a babiloni Kadasman-Enlilnek ajándékkba küldött tárgyakat, melyek közt egy arany- és elefántcsontberakású ébenfa ágy, valamint további, értékes anyagokból készült ágyak, székek és zsámolyok szerepeltek. A palotaegyüttes területén találhatóak a legkorábbi ismert egyiptomi üvegkészítő műhely maradványai is, ahol kobaltkék illatszeres üvegcséket készítettek.
Tengerföld A terület történetéről viszonylag kevés ismeretünk van, mivel városai gyengén kutatottak. A saját korának természeti körülményei sem voltak alkalmasak leletmegőrződésre. Mocsaras, nádas térség volt a legnagyobb része. Annyi bizonyos, hogy önállóságát sokáig megőrizte az Óbabiloni Birodalommal, majd a kasszita Babilonnal (Karadúnias), sőt Elámmal szemben is, sőt talán Babilont is elfoglalták I. Murszilisz hettita király hadjárata után. A források töredékessége nem teszi lehetővé, hogy megállapítsuk Babilon tényleges urát az Óbabiloni Birodalom bukását követően, ezért II. Agum kasszita király is szóba kerülhet. A Tengerföldet rövid időre I. Kadasman-Enlil meghódította ugyan, de hamarosan újra független lett, és az i. e. 2. évezred végén a Tengerföldi második dinasztia végül Babilont is elfoglalta (talán másodszor).
III. Amenhotep Uralkodása ötödik évében sor került egy lázadást leverő núbiai hadjáratra, melyről három sztélé tanúskodik Asszuán közelében és Szai szigetén; lehetséges, hogy a korábbi núbiai fővárossal, Kermával a Nílus túlpartján átellenben épült szolebi erőd és temploma is azért épült, hogy megakadályozzák a zavargásokat a térségben. Ezt leszámítva azonban a külpolitikában nem a hadjáratok, hanem a diplomácia játszotta a főszerepet. A fáraó kiterjedt levelezést folytatott Asszíria, Mitanni, Babilon és Hatti uralkodóival, akik gyakran kértek és kaptak aranyat és más ajándékokat a fáraótól. Az ún. Amarna-leveleket 1887-ben találták meg. Az egyik leghíresebb levélben Amenhotep visszautasítja I. Kadasman-Harbe vagy I. Kadasman-Enlil kassú babiloni királyt, aki a fáraó egyik lányát kérte feleségül. Amenhotep válaszára, miszerint egyiptomi uralkodó leányát az idők kezdete óta nem adták idegen uralkodóhoz feleségül, a babiloni király azt feleli, hogy akkor küldjön helyette egy közrendű nőt, elvégre ki merné kétségbe vonni, ha Babilonban azt mondják rá, hogy a király lánya: ""Király vagy, azt teszel, amit akarsz. Ha adod, ki szólna bármit is. Vannak nagy lányok, szép nők: egy szép nőt küldjél, amint jónak látod. Ki merné mondani: ő nem a király lánya!""
Újhettita királyságok A hettita nagybirodalmi kor az i. e. 13. században nagyon gyorsan ért véget. Már III. Hattuszilisz lemondott egész Dél-Szíriáról, hogy királysága magterületeit védhesse, és szövetséget kötött I. Sulmánu-asaríduval, hogy Asszíria biztosítsa a keleti vidékeit Urartuval szemben. Később, az Urartu feletti asszír győzelem után viszont i. e. 1270-ben Asszíria a hettiták ellen fordult. Ezért a babiloni II. Kadasman-Enlil kasszita királlyal egyezkedett Asszíria ellen. Az i. e. 1274-es kádesi csata után 16 évvel Egyiptom és Hatti örök barátsági szerződést kötöttek, amelyben segélynyújtási kötelezettségeket is vállaltak egymás felé, valamint II. Ramszesz feleségül vette Hattuszilisz egyik leányát. Ennek betartásáról Merenptah 4. uralkodási évéből van adat, amikor élelmiszert szállítottak a hettitáknak. Hattuszasznak egyszerre többfelé kellett hadakoznia, így a kiújuló nyugati lázadások, Kaszka függetlenedési törekvése mellett új problémával is szembenéztek, a tengeri népek inváziójával.