Top 10 similar words or synonyms for közegészség

közrend    0.671316

népnevelés    0.641850

kodifikáció    0.600123

közérdek    0.588858

emberiesség    0.581682

bíráskodás    0.578455

gyakorlásának    0.574558

magánjogi    0.572414

törvénykezési    0.566949

közoktatás    0.562306

Top 30 analogous words or synonyms for közegészség

Article Example
Közegészség elleni bűncselekmény A közegészség elleni bűncselekményeket a magyar Btk. különös része tartalmazza, azon belül a közrend elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. E cím alá azok a bűncselekmények tartoznak, amelyek nem meghatározott személyek egészségét sértik, hanem az emberre általában károsan ható okok ellen nyújtanak büntetőjogi védelmet (kábítószer, ártalmas fogyasztási cikkek stb).
Az 1978. évi IV. törvény szerkezete IV. cím: A közegészség elleni bűncselekmények
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése a közegészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. Ezeket a bűncselekményeket a Btk. különös része tartalmazza, azon belül a közrend elleni bűncselekmények csoportjába tartoznak.
Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel A visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel a közegészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik, a bűncselekmény jogi tárgya az állampolgárok egészségének védelméhez, a közegészségügyi szabályok érvényesüléséhez fűződő társadalmi érdek.
Kelen József (orvos) Szerkesztette az Egészségi és életmentési Tanácsadót, az egészség fentartására szolgáló családi havi folyóiratot 1875. október 2-tól 1876 szeptemberig és Közegészség c. a Dárday Sándor Közigazgatás c. lapjának havi mellékletét 1879. áprilistól novemberig, összesen hét számot Budapesten.
Környezetkárosítás A környezetkárosítás a közegészség elleni bűncselekmény csoportba tartozik, a bűncselekmény jogi tárgya az emberi környezet védelméhez fűződő társadalmi érdek. A környezet megóvása alapfeltétel az ember egészsége szempontjából, ezért a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény megalkotása tette szükségessé, hogy a Btk. büntetni rendelje az emberi környezet károsítását.
Molnár Lajos (rendőrkapitány) Cikkei a Rendőri Lapokban (A prostitutió rendezéséről, A borok szakértői vizsgálatáról, A Duna, Lukács Béla öngyilkossága alkalmából, A bűnbak, a zugligeti villamos vasuti szerencsétlenség alkalmából, A tolonczház, A cselédügy); a Korpona és Vidékében (vezérczikkek: A teplicske, A közegészség, Idegenforgalmunk, Tűzrendészet, Korpona fejlődése, Ivóvizünk, Fejlődjünk, Lits Gyula, Czobor László, Széll Kálmán és a kivándorlás, vármegye tisztogatása, gyermekvédelem, a közigazgatás, az államosítás; A téglagyár).
Visszaélés kábítószerrel Az 1978. évi IV. törvény a büntető törvénykönyvről 282-283/A § § rendelik büntetni a kábítószerrel visszaélést. A bűncselekmény a törvény különös részében a XVI. Fejezet (közrend elleni bűncselekmények) IV. címe (közegészség elleni bűncselekmények) alatt helyezkedik el. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények védett jogi tárgya az állampolgárok egészségéhez fűződő társadalmi érdek. A kórós szenvedélykeltésen kívül a bűncselekménynek nincs sértettje.
Trefort Ágoston Gyakran érték támadások a felekezetek részéről és a parlament bal szárnyáról. Trefort igyekezett egyformán felkarolni és fejleszteni tárcájának minden területét. Hármas jelszava: „közegészség, közgazdaság, közoktatás” volt. Világosan látta a kultúra fejlődésének összefüggését a gazdasági és társadalmi kérdések megoldásának szükségességével. Még irodalmi működése is kultúrpolitikai céljait szolgálta.
Sauer Ignác Sauer egyik legnagyobb erőfeszítését a közegészségügy megszervezésére tette, és lefektette az alapjait annak a rendszernek amit később Balassa, Korányi, és Markusovszky Lajos (1815 – 1893) fejlesztett ki az Országos Közegészségügyi Tanács tevékenysége által, mely Sauer halálának évében lett létrehozva. Poór Imre (1823 – 1897) a kitűnő bőrgyógyász és a Gyógyászat című szaklap megalapítója, egykori tanársegédje és követője, így emlékszik vissza: "„Sauer buzgó törekvése kizárólag a hazai közegészség rendezésére volt irányozva, ezen eszmének élt ő mint kétszer országorvos s mint gyakorló orvostanár, kinek legtöbb alkalma volt meggyőződnie közegészségügyünk semmisége felől. – Tanítása közben gyakran panaszkodott Sauer az állam s egyesek tétlensége felől az ép élet és közegészség tárgyában. Azért midőn Sauer 1848-ban az első kir. m. minisztériumban, mint Klauzál Gábor földmívelési ipar- és kereskedési miniszternek osztálytanácsosa működött, a főkormányszéki egészségügyi osztályt akként kezdte szervezni, hogy azzal az összes magyarhaza népeinek fizikai jólléte idővel biztosíttassék; e célra az évi költségvetésbe 128,050 pftot vétetett föl, nevezetesen az országos kórház fölállítására 100 ezer frtot, orvosi kar elrendezésére és orvosi pályakérdések jutalmazására 10 ezer ftot, a többit egyéb közegészségi (vesztegintézetek, kolera, himlőoltás stb.) ügyek elintézésére tervezte. A közegészség rendezésének e nagyreményű kezdeményezését az idők vihara elsodorta.”""