Top 10 similar words or synonyms for káptalani

kanonoki    0.817888

székesegyházi    0.815885

prímási    0.780921

préposti    0.780503

érseki    0.778527

gyulafehérvári    0.774487

főszékesegyházi    0.756455

jászói    0.749332

nagyszombati    0.728731

vikárius    0.727023

Top 30 analogous words or synonyms for káptalani

Article Example
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A Váci Püspöki és Káptalani Levéltár a Váci Egyházmegye intézményei közé tartozik.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A török idők után Vácra visszaköltözött püspökség iratait, amelyek a 16. századtól maradtak fönn, a főtéri püspöki palotában (a későbbi siketnémák intézetében) tartották. A levéltár rendezéséről először Eszterházy Károly püspök rendelkezett 1761-ben. Az iratokat betűjelzéses csomókban helyezték el, amelyeknek címföliratai részben ma is megvannak. 1775 után a levéltár a püspökséggel együtt a Migazzi Kristóf által emeltetett új püspöki palotába költözött. Ezt követően, a 18. század legvégén az egész anyagot tárgyi csoportosítás szerint átrendezték, majd 1809-ben mutatókönyvek is készültek hozzá. 1852-ben Roskoványi Ágoston püspök bevezettette az iratok iktatását, amelyeket azonban továbbra is a régi (és újabb) tárgyi csoportok (kútfők) szerint helyeztek el. A levéltár helyiségei a püspöki palota földszintjén és második emeletén voltak. Ide szállították 1972-ben a szemináriumi levéltár anyagát is. Néhány évvel később azonban, az 1970-es évek a végén, a levéltár régebbi részét a püspöki palotából az egyházmegyei könyvtár épületébe helyezték át, újabb részét pedig 2004 nyarán egy Hattyú utcai egyházi épületbe szállították.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A levéltár középkori múltjáról csak utalások ismertek. Például források már 1199-ben említik a váci egyház ama „kincstárnak mondott cameraját”, ahol a váci püspök többek között a neki küldött leveleket tartotta. A levéltár kezelésével Báthori Miklós püspök (1474–1507) Francesco Bandinit, egy olasz humanistát bízott meg. Amikor azonban 1541 után az oszmánok földúlták és megszállták Vácot, a püspökség és káptalan levéltárai is elpusztultak. A korábbi időből csupán néhány oklevél maradt fönn.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A székeskáptalan levéltára, amelynek iratai szintén 1700-ig nyúlnak vissza, a székesegyház káptalani (jobb oldali) sekrestyéje fölött került elhelyezésre hatalmas tölgyfaszekrénykben. A hiteleshelyi levéltárrészt azonban az államosítást követően, 1962-ben a Pest Megyei Levéltárba szállították.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A püspökség gazdasági levéltárát 1951 után ugyancsak a Pest Megyei Levéltár vette át, majd a váci fióklevéltár megszűnésekor, 2004-ben letétként Vác város levéltárába került.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár A levéltár jelenlegi (2009) gyűjteményi prefektusa Varga Lajos. Vácon a Migazzi Kristóf tér 2. szám alatt (a püspöki palotával szemközti, feltűnően világoskék színű épületben) található.
Belvárdgyula 1484-től káptalani iskola is működött benne.
Szent Vitus-székesegyház 17. A káptalani kápolnában áll a prágai érsek barokk trónja.
Besodner Péter Besodner Péter (Nagyszeben, 1578 – 1616. május 20.) evangélikus lelkész és káptalani dékán.
Nagycsanád Később a püspökség mellett káptalan és káptalani iskola is működött itt.