Top 10 similar words or synonyms for káplánnak

segédlelkésznek    0.880001

nagyszombatba    0.830055

nyitrára    0.816765

plébánosnak    0.812027

lelkésznek    0.807173

trencsénbe    0.793819

nagyenyedre    0.792792

sárospatakra    0.790419

eperjesre    0.788371

gimnáziumhoz    0.782859

Top 30 analogous words or synonyms for káplánnak

Article Example
Kápolna Ha egy kápolnának külön lelkésze van, azt hívják tulajdonképpen capellanusnak, káplánnak.
Káplán A református egyházban a segédlelkészt nevezik káplánnak (is). A segédlelkész (káplán) az lehet,
Taixiperger Mátyás Taixiperger Mátyás (? – Érseklél, 1803. május 5.) katolikus lelkész; 1784-től segédlelkész volt Balassagyarmaton, 1785-től Endrőfalván; 1787 októberében Vámosmikolára küldték káplánnak. 1790. január 9-én kinevezték plébánosnak Ipolyszakállosra; erről később lemondott és 1793. február 15-én Keszegfalvára ment káplánnak. 1802. július 28-án Érseklélre helyeztetett át, itt is hunyt el.
Credo (együttes) Tovább fokozta a krisztinai beatmisék népszerűségét, hogy 1977-ben átkerült az eredetileg szerény látogatottságú fél 12-es miséről az akkor káplánnak odahelyezett fiatal pap, Blanckenstein Miklós által tartott vasárnap esti misékre.
Plébánia A püspök – a szükségletek és lehetőségek szerint – a plébános segítségére rendelhet más papi személyt, kisegítő, illetve helyettesítési feladattal. A magyar katolikus nyelvhasználatban az ilyen feladatot betöltő papi személyt nevezik káplánnak.
Fónyi Sámuel A gimnáziumot szülővárosában végezte. A hittanszakra Sárospatakra ment, ahonnan Szatmárnémetibe rendelték tanító-káplánnak; itt hat évet töltött, ezután a máramaros megyei Úrmezőre ment nevelőnek. 1825-ben rendes lelkész lett Angyaloson, 1867-ben pedig Matolcson.
Szvoboda Ferenc A gimnáziumot Szatmárnémetiben, a teológiát Ungváron és Szatmárnémetiben végezte. 1904. június 26-án pappá szentelték az Ung vármegyei Pálócon. Káplánnak Ungvárra, majd Szerednyére, Nagybereznára, Tibánba, majd újra Ungvárra került. 1907-ben Ungváron káplán és a Katolikus Legényegylet elnöke.
Jehlicska Ferenc 1906-ban a bazini kerületben szlovák nemzetiségi programmal országgyűlési képviselővé választották, 1907-ben azonban mandátumáról lemondatták, és Budapesten kinevezték tabáni káplánnak. 1909-től a Szent Szív zárda házi lelkésze és hitoktatója. 1910-ben a budapesti egyetem hittudományi karán a társadalmi erkölcstan magántanárává képesítették, melynek 1915-től nyilvános rendkívüli tanára.
Lukács Antal (plébános) Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt végezte, a teológiát pedig mint pazmanita Bécsben. 1883. július 16-án miséspappá szenteltetett fel és Kolozsvárra küldték káplánnak, ahol folytatta jogi tanulmányait és 1884. március 7-én a kánonjogból doktorrá avatták. 1887. augusztus 24-én Marosújvárra került kisegítő lelkésznek, innét pedig 1893. május 30-án Abrudbányára plébánosnak.
Kodela Péter 1865-ben nevezték ki káplánnak a reformkori író Kossics József felsőszölnöki pap mellé, akinek már vagy három évtizede nem volt segítője, s egyedül kellett ellátni a nagy kiterjedésű egyházközséget. Kodela feladatai közé tartozott, többek között a fiókegyház kápolnájában való misézés. Szölnök fiókegyháza ez időben Csöpincen (Kerkafő) (ma "Čepinci") volt.