Top 10 similar words or synonyms for jegyzővé

tanácsbíróvá    0.860424

főjegyzővé    0.847518

aljegyzőnek    0.830718

aljegyzővé    0.830499

esperessé    0.804083

főjegyzőnek    0.796897

ülnökké    0.789834

főjegyzőjévé    0.775248

alesperessé    0.749641

ügyésszé    0.744384

Top 30 analogous words or synonyms for jegyzővé

Article Example
Péterfi József A marosi egyházmegye 1849-ben jegyzővé, 1850-ben esperessé választotta. A halálát megelőző évben egyháza, saját kérelmére, egész fizetéssel nyugalmazta.
Köleséri Sámuel 1668–tól Tokajban volt lelkész. Az üldözések miatt el kellett meneküljön, Debrecenbe ment és itt lelkész lett 1672–ben. 1681. október 22–én esperessé és egyházkerületi jegyzővé választották.
Lázár János (politikus) Rapcsák András 2002. február 3-ai halála után lett a Fidesz hódmezővásárhelyi (Csongrád 6. vk.) országgyűlési képviselőjelöltje; 2002. április 7-én, az első fordulóban bejutott az Országgyűlésbe. Az Országgyűlés alakuló ülésén jegyzővé választották. 2002. október 20-án Hódmezővásárhely polgármestere lett.
Iklódy Győző A gimnáziumot Aradon, Eperjesen és Rozsnyón végezte, 1868-ban pedig jogot hallgatott Kassán. 1869-ben a sárosmegyei lapispataki szolgabirói járásban kecerpeklényi székhellyel kerületi jegyzővé választatott meg. Később a hirlapírói pályára lépett.
Richter Ede Richter György, magyar királyi bányatanácsos és Tannenberg Mária fia. Az alsó gimnáziumot szülővárosában, a főgimnáziumot Selmecbányán az ágostai evangélikus líceumban, a jogot a budapesti és bécsi egyetemen végezte. Ezután pénzügyi fogalmazó volt Besztercebányán, majd később járásbírósági jegyzővé nevezték ki Turócszentmártonban. 1884-tól Selmecbánya város levéltárnoka, majd az 1901-ben alapított múzeum és könyvtár vezetője lett.
Fangler Béla Kezdett belekeveredni a helyi politikába, és 1908. május 4-én a Zala vármegyei Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt ifj. Czukelter Lajossal együtt jegyzőnek választotta Oszterhuber Lajos halála és a fiatal udvardi és básthi Udvardy Imre (1882-1908) öngyilkossága után. Később, 1907-ben árvaszéki jegyzővé választották, majd 1909. május közepén árvaszéki ülnökké.
Apáti István 2003 szeptemberében Kocsord Község Önkormányzatánál fogalmazói beosztásban kezdte meg munkáját. 2004-ben a helyi képviselő-testület aljegyzővé, majd 2008-ban jegyzővé választotta. Az itt eltöltött évei alatt megismerte az önkormányzatok működését. A közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét kiváló szinten teljesítette, valamint közbeszerzési referens bizonyítvánnyal is rendelkezik.
Schuster Konstantin Schuster Konstantin Szakolcán született, és 1840-ben szentelték pappá. Mint piarista szerzetes, több helyen tanított, majd nevelő lett Velencében Pálffy gróf kormányzó családjánál. 1857-ben a kalocsai érsek-egyházmegyei papságba lépett és Baján káplánkodott. Nem sokkal később Kunszt József kalocsai érsek udvarába hívta, és előbb főszentszéki jegyzővé, majd érseki titkárrá és könyvtárnokká nevezte ki.
Tóth Dezső (várospolitikus) Tóth Dezső Miskolc közelében, Mezőcsáton született iparos-földműves családba. Miskolcon járt iskolába, a Deák Ferenc Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett 1927-ben. Közben dolgozott, éttermi felszolgáló, könyvkötő is volt. Egerben képezte magát jegyzővé, és ezután 1934-től 1946-ig Igriciben volt jegyző, majd a putnoki, 1948-ban pedig a miskolci járás főjegyzője lett. 1949. február 21-én kapott megbízást a beteg Gálffy Imre polgármester helyettesítésére, amit a belügyminiszter jóváhagyott, így Miskolc polgármestere lett.
Szilágyi Benjámin István Gyulafehérvárt végezte tanulmányait, ahonnét külföldre ment és 1639 nyarán az odera-frankfurti egyetemre iratkozott be; hallgatója volt még a franekeri (1641) és az utrechti egyetemnek is. Hazatérve, 1643-ban nagyváradi iskolaigazgató, 1645 végén sárospataki tanár és 1646-ban itt is igazgató lett. Részt vett a Tolnai Dali János ellen tartott tokaji részzsinaton (1646) és a szatmárnémeti nemzeti zsinaton. 1647-ben lelkésznek ment Tolcsvára, és csakhamar egyházmegyei jegyzővé választották. 1652 áprilisában sátoraljaújhelyi pap lett, de még ez évben meghalt.