Top 10 similar words or synonyms for jegyzőjévé

főjegyzőjévé    0.791951

titkárává    0.791751

esperessé    0.785527

főtitkárává    0.781605

aljegyzővé    0.775081

táblabírájává    0.769496

alelnökévé    0.762156

tagjául    0.758335

elnökéül    0.751742

főjegyzővé    0.747166

Top 30 analogous words or synonyms for jegyzőjévé

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Ferenczy Lajos (költő) Borsod vármegyében volt ügyvéd, 1818. március 31-én választották meg a tiszáninneni református egyházkerület jegyzőjévé, mely hivataláról 1823. október 7.-én lemondott. Egy ideig Pély Jánosnál volt nevelő.
Márkus Miklós (költő) Márkus Miklós a földhitelintézet sajtóosztályának fogalmazója, később pedig titkára volt. A Gabelsberger-iskolának egyik legrégibb híve volt, gyakorlati képességét a Budapesti Magyar Gyorsíró Egyesület 1869. évi versenyírásán bizonyította be, melynek alapján az egylet jegyzőjévé választották.
Molnár Róbert (politikus) Molnár Róbert időközben a párt főtitkár-helyettese is lett, miközben a szervezési osztály mellett az elnöki protokollt is ő vezette. 1998-ban, 27 évesen képviselője lett az Országgyűlésnek és a Parlament jegyzőjévé is megválasztották.
Asztalos Lajos (sakkozó) Az 1907-ben alakult Fővárosi Sakkozó Társaság könyvtárosa, 1912-ben a Társaság titkárává választották, és a Budai Sakkozó Társaság választmányi tagja lett. 1918-ban a Magyar Birodalmi Sakkszövetség jegyzőjévé választották.
Horváth Sándor (evangélikus lelkész) Kisbirtokos szülők gyermeke. Iskoláit Sopronban, a teológiát a pesti protestáns teológiai intézetben, végül Halléban végezvén, 1861-ben lelkésszé avatták fel. Ezután Nagygeresden néhai Trsztyenszky Gyula esperes és híres szónok mellett, utóbb Dömölkön a hírneves Edvi Illés Pálnál káplánkodott és 1863-ban a vései (Somogy megye) gyülekezetbe rendes lelkésznek választatott. Egyházmegyéje által csakhamar egy iskolai kör felügyelőjévé s jegyzőjévé választatott, a dunántúli ágostai hitvallású egyházkerület pedig tiszteletbeli jegyzőjévé emelte. Az 1869-72. és az 1872-75. évi országgyűlésen a marcali kerületet képviselte, szabadelvű demokrata programmal. 1877-től Kővágóörsön lelkészkedett és 1884-ben a zalai egyházmegye esperesének választotta. 1888. virágvasárnapjától a budapesti ágostai evangélikus egyház lelkésze volt.
Szemere Bertalan 1841-től 1847-ig Borsod vármegye egyik főszolgabírója, majd másodalispánja, végül alispánja volt és Palóczy László mellett a megye országgyűlési képviselőjeként Pozsonyban, az 1843-44-es és az 1847-48-as reformországgyűlésen az ellenzék egyik jelentős vezérévé vált (az utóbbin az Országgyűlés jegyzőjévé is választották).
Farkas György (politikus) Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon már indulhatott a Demokrata Néppárt színeiben, a Veszprém megyei választókerületben szerzett képviselői mandátumot. 1947 októberében az Országgyűlés egyik jegyzőjévé választották. Barankovics István személyes kérésére magára vállalta azt a kényes feladatot, hogy 1948 márciusában a DNP hivatalos szónokaként elmondta a magyar–szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény törvénybe iktatását támogató beszédet, a népek barátságát hangsúlyozva.
Kovách Pál Vácon született, ahol apja Kámánházy László püspök gazdatisztje volt; a gimnáziumot szülővárosában és Pesten járta; ugyanitt hallgatta a jogot az egyetemen. Hont megyében a joggyakorlat terére lépett; mint megyei esküdt és írnok 1831-ig működött; így lett később Hont megyei, majd Nógrád megyei táblabíró. Időközben a királyi tábla hites jegyzőjévé avattatott fel.
Horváth Gyula (politikus) 1872-ben országgyűlési képviselővé választották és a balközéphez csatlakozott, melyből Ghyczy Kálmánnal kilépve, mandátumát letette, de 1875-ben újra megválasztották és a Szabadelvű Párthoz csatlakozott. 1876-ban a ház jegyzőjévé választották, mely állásról azonban 1881-ben lemondott. 1879-ben a szegedi vész alatt kifejtett tevékenységéért királyi elismerésben részesült.
Vágó Ferenc (jegyző) Középiskolát a debreceni református kollégiumban végezte és 1848 tavaszán nevelőnek ment Katona Miklós földbirtokos gyermekei mellé Berkesre (Kővárvidék). Innen 1848 tavaszán a zavarok miatt menekülni kényszerülvén, a Debreceni Református Kollégiumban vonta meg magát. 1849 tavaszán a sámsoni református egyház aligazgatójának választotta; onnan választották 1850. október 1-jén Szerep (Bihar megye) jegyzőjévé. 1853-ban Rábé, 1859. január 1-jén Báránd község jegyzője lett. Az országos jegyzői egyesületnek főjegyzője volt. Az ország jegyzői kara díszes síremléket állított neki, melyet 1891. június 14-én lepleztek le.