Top 10 similar words or synonyms for irodaigazgató

szertartó    0.815742

könyvtárnok    0.778967

alesperes    0.778733

ülnök    0.774285

iktató    0.759121

levéltárnok    0.757724

tanácsbíró    0.757457

joggyakornok    0.732932

jószágkormányzó    0.732177

ülnöke    0.731409

Top 30 analogous words or synonyms for irodaigazgató

Article Example
Márfi Gyula 1978-tól püspöki szertartó, 1980-tól püspöki titkár, 1987-től irodaigazgató.
Boros Ferenc (költő) Boros Lajos nádori irodaigazgató fia volt. A magyar királyi helytartótanács titkára volt. 1809-ben a magyar felkelő seregnél századosi rangban szolgált.
Bojthor Endre 1832/36-ban az országgyűlési ifjak egyike. Megyei tisztviselőként is tevékenykedett, a kiegyezés után pedig több éven át országgyűlési irodaigazgató volt.
Magyary-Kossa Ferenc Nagysarlói Magyary-Kossa Ferenc (Tiszaroff (Nagy-Kun-Szolnok megye), 1826. november 13. – Budapest, 1890. szeptember 17.) földbirtokos, állatorvos, irodaigazgató, honvédhadnagy, 1848/49-es huszárszázados, hites ügyvéd.
Mihalovics József Általános iskolát (gramatika) Tordán és Nagybecskereken látogatta, a középiskolát (gimnáziumot, humanisztikát) Szegeden, felsőbb iskolát Temesvárott, ahol bevégezte teológiát doktorátusal. 1834-től a püspöki hivatalban, mint irodaigazgató dolgozott. Pappá szentelése 12. augusztus 1836 volt Lonovics József Csanádi püspök által. Káplán lett 1837-ben Temesvár városában (Temesvár-Belváros) majd 1837-től szertartásmester (ceremoniarius) és szentszéki jegyző; 1841-ben püspöki titkár és kísérője a bérma utakon, majd 1846-ban püspökségi irodaigazgató. Február 1848 kanonok lett, 1849-ben püspöki helynök (provicarius generalis).
Peitler Antal József Peitler Pécsett született, és tanulmányait szülővárosában, majd a pesti szemináriumban végezte. 1831-ben szentelték áldozópappá, és báró Szepesy Ignác pécsi püspök mellett nyert alkalmazást, mint szentszéki jegyző. Négy évvel később püspöki titkár, irodaigazgató és szentszéki ülnök, majd pécsi plébános lett.
Lokodi család Lokodi György királyi ügyvéd, uradalmi és királyi ügyész volt. János nevű fia Marosvásárhelyen irodaigazgató volt a királyi törvényszéknél. János gyermekei Lokodi Antal marosvásárhelyi orvos Marosvásárhelyt, Lokodi Géza királyi járásbíró Hosszúaszón és Lokodi Anna.
Sztojka Sándor A pappá szentelést követően kapott beosztásai és címei: 1917 januárjától püspöki fogalmazó és szertartásmester, 1917 decemberétől püspöki titkár lett, 1921-ben pápai káplán és szentszéki tanácsosi címet kapott, 1930 februárjában székeskáptalani kanonok, márciusában püspökségi irodaigazgató, majd július 26-tól püspöki helynök, 1931 áprilisában káptalani helynök lett.
Pataky Kornél 1944. április 30-án szentelték pappá Budapesten. 1945-től 1948-ig Szegedfelsőközponton, a tanyavilágban szolgált mint segédlelkész. Ezt követően 1950-ig Szegeden gimnáziumi hittanár volt, illetve 1949-től az egyházmegyei hivatalban látott el különböző feladatokat; 1957-től 1974-ig püspöki irodaigazgató, 1974-ben helynök volt.
Pacha Ágoston 1892. december 1-jétől püspöki jegyző és mezőkovácsházi káplán, 1894. október 1-jétől püspöki szertartó. 1896 és 1898 között a magyar munkások lelkipásztora Bukarestben és Brăilában. Püspöki titkár (1902), tiszteletbeli csanádi kanonok (1906), székesegyházi kanonok (1911), majd a püspöki irodaigazgató (1912. január 19.), zsinati vizsgáztató (1913), ezt követően szepesi címzetes prépost (1915).