Top 10 similar words or synonyms for házfőnök

hitoktató    0.848294

hitszónok    0.836139

káplán    0.834293

segédlelkész    0.827151

nyitrán    0.798028

rektor    0.792443

könyvtárnok    0.792257

jószágkormányzó    0.789681

nagyszombatban    0.784490

hittanár    0.784467

Top 30 analogous words or synonyms for házfőnök

Article Example
Horváth Péter (bencés házfőnök) Horváth Péter (Jászberény, 1747. augusztus 6. – Győr, 1811. november 28.) Szent Benedek-rendi áldozópap és házfőnök.
Tóth Lajos (piarista házfőnök) 1808. október 15-én Kecskeméten lépett a rendbe, ahol két évig volt novícius és tanított is, 1810-11-ben a grammatikai osztályokban, úgyszintén 1811-13-ban Tatán. Ekkor két évig a filozófiai tanfolyamot hallgatta Vácon, majd egy évig teológus volt Nyitrán és Szentgyörgyön. Tanár volt 1819-22-ben Vácon, 1822-26-ban Veszprémben, 1826-31-ben Sátoraljaújhelyen, ahol a szónoklatot és költészetet adta elő. 1831-36-ban Kecskeméten a novíciusok másodmestere, 1836-37-ben Magyaróvárt, 1837-42-ben Selmecbányán a poézis tanára; ekkor ugyanitt házfőnök, gimnázsiumi és népiskolai igazgató lett. 1850-ben Nagykanizsára ment nyugalomba; de a nagy tanárhiány miatt itt újra a katedrára lépett és a latin, magyar és görög nyelvet adta elő.
Horváth Péter (bencés házfőnök) A Szent Benedek-rendbe lépett és 1774. november 27-én ünnepélyes fogadalmat tett; 1778. május 6-án miséspappá szenteltetett föl. 1802-03-ban tanár volt Győrött, 1803-07-ben házfőnök, 1807-1810-ben spiritualis; 1810-11-ben igazgató és házfőnök ugyanott.
Tóth Lajos (piarista házfőnök) Tóth Lajos (Sümeg, 1792. szeptember 26. – Nagykanizsa, 1855. május 24.) kegyes tanítórendi áldozópap és házfőnök-igazgató.
Faragó Kajetán Hitszónok, segédlelkész és gimnáziumi tanár volt Aradon, Nagybányán, Miskolcon; azután gimnáziumi igazgató Nagybányán, házfőnök, rendi titkár és tanácsos, végül pedig újból házfőnök.
Mattyasovszky Kasszián 1931-ben Budapesten gimnáziumi igazgató, 1933-tól házfőnök is.
Simon Jukundián Zenei tudását Bécsben tökéletesítette. Több erdélyi ferences rendházban töltött be házfőnöki tisztséget. 1852-1853-ban Szászvároson, 1854-ben Fogarason vikárius, 1856-ban Nagyszebenben házfőnök, 1856-ban Brassóban házfőnök és gimnáziumi tanár.
Horváth Gábor (pap) Horváth Gábor (Győr, 1668. április 24. – Esztergom, 1740. június 14.) Jézus-társasági áldozópap, hitszónok és házfőnök.
Kuny Domokos Megyei Múzeum A piaristák gyűjteménye 1912-től kezdett igazi városi múzeummá válni. Az igazgató-házfőnök Pintér Elek volt.
Véber Antal Véber Antal (Puhó, 1855. február 18. – Kisszeben, 1902. december 18.) piarista házfőnök, és gimnáziumi igazgató.