Top 10 similar words or synonyms for gimnáziumhoz

tanítóképzőbe    0.819400

főgimnáziumba    0.818721

rendházba    0.814915

líceumba    0.804820

kollégiumba    0.796669

főgimnáziumhoz    0.793348

egyházmegyébe    0.788314

káplánnak    0.782859

segédlelkésznek    0.780245

tanítónak    0.776474

Top 30 analogous words or synonyms for gimnáziumhoz

Article Example
Lindeisz Ferenc 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet és még ebben az évben kinevezést kapott a gyulai általános gimnáziumhoz.
Félegyházy Béla 1881. december 31.-én a sátoraljaújhelyi római katolikus gimnáziumhoz a mennyiségtan és természettan tanárának nevezték ki; 1891-ben a munkácsi főgimnáziumhoz helyezték át, ahol egy évvel később hirtelen elhunyt.
Pázmány Péter Társaság A szakosztályok rendszeresen tartottak nyilvános előadásokat a kolozsvári Piarista Gimnáziumhoz tartozó Lyceum Könyvtár vagy a Katholikus Akadémia dísztermében. Az itt elhangzottak nagyobbrészt az Erdélyi Tudósítóban és A Hírnökben meg is jelentek.
Ladiver Sámuel A wittenbergi egyetemen tanult, hova 1668. január 8-án iratkozott be; zsolnai származású volt és valószínű, hogy az ottani idősebb Ladiver Illés fia és az ifjabb Ladiver Illés testvéröccse. 1668-ban az eperjesi gimnáziumhoz hívták meg tanárnak.
Malmosi Károly A Vas megyei Alsólövőn született. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett végezte, majd belépett a ciszterciek tanító rendjébe, de két évi noviciátus után kilépett a rendből. Pestre ment, ahol elvégezte az egyetemet és a tanárképző intézet tagja lett. 1872-ben már a gyakorlóiskolának tagjaként működött. Az iskolai év második felében (1873) a budai gimnáziumhoz került mint helyettes tanár. 1873-ban az újaradi gimnáziumba nevezték ki rendes tanárnak. 1874-ben a budai gimnáziumhoz, 1875-ben a tanárképző gyakorló iskolához került. 1885-ben a pozsonyi királyi katolikus főgimnázium igazgatója lett.
Benka Gyula 1862-ben került a szarvasi evangélikus gimnáziumhoz tanárnak, melynek 1884-től 1908-ig igazgatója volt. Az 1862-63-as tanévben az iskola felsőbb osztályaihoz kapcsolva megszervezte a tanítóképzőt, amely 1907-ben önállósult, illetve az ehhez és a gimnáziumhoz egyaránt szükséges zeneiskolát. Szellemi szükségletnek tartotta, hogy az ének-zenét minden iskolatípusban tanítsák. Lelkes támogatója volt a hangszeres zenetanításnak is. Zongorán és orgonán maga is kitűnően játszott. 1862-ben megszervezte a Szarvasi Dalárdát néhány lelkes gimnáziumi tanár és tanító közreműködésével, illetve a „jobb hangú iparosok” részvételével. A dalárda, amelynek 24 éven át volt vezetője, többször újjáalakult. A nevelők pedagógiai továbbképzése céljából létrehozta a szarvasi tanítóegyletet.
Dobó István Gimnázium 1949-ben először a Ciszterci Gimnáziummal egyesült, majd 1950-ben a Angolkisasszonyok leányiskoláját is a Dobó István gimnáziumhoz csatolták így a város egyetlen gimnáziuma volt 1954-ig. Ekkor a volt Angolkisasszonyok iskolája ismét önálló intézmény lett Szilágyi Erzsébet leánygimnázium néven. 1957-ben a volt Ciszterci Gimnázium is újra önálló intézmény lett Gárdonyi Géza Gimnázium néven.
Borsi Antal Gimnáziumi tanári pályája másfél évtizedig Kisvárdához, a Bessenyei György Gimnáziumhoz kötötte, majd egy tartalmas évtized tapasztalataival, pályázat útján került Sárospatakra, ahol a Református Gimnázium tanáraként, az 1984-85-ös tanévtől 26 éven át tanított és alkotói munkássága is itt teljesedett ki.
Hajdú Lajos (tanár) A kisújszállási református egyház azonnal megválasztotta a gimnáziumhoz vallástanárnak; később a magyar irodalmat, történelmet, latin és görög nyelvet tanította. 1891-ben hivataláról lemondott és 300 forint évi fizetéssel nyugalomba vonult. Ezután Kisújszálláson élt és az irodalommal foglalkozott. 1861. április 8-án a Hajdú-kerület megtisztelte törvényszéki tiszteletbeli táblabírói címmel és díszpolgári joggal.
Spangár András 1694. október 15-én lépett a rendbe. Előbb a grammatikát és a humaniórákat tanította. 1702-ben nevezték ki az esztergomi gimnáziumhoz tanárnak; 1705 körül a pesti belvárosi templom plébánosa is volt; 25 évig lelkészkedett Magyarországon. 1730-től a kőszegi, később ungvári rendházat kormányozta.