Top 10 similar words or synonyms for főtanfelügyelő

tanácsbíró    0.731771

irodaigazgató    0.710082

főszentszéki    0.686473

pénztárnok    0.680420

kormánysegéd    0.677839

aljegyző    0.674615

könyvtárnok    0.667274

ülnök    0.663881

árvaszéki    0.660487

alesperes    0.657111

Top 30 analogous words or synonyms for főtanfelügyelő

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Szvoboda Ferenc 1926-tól pápai kamarás, 1930-tól egyházmegyei főtanfelügyelő.
Nagyváradi görögkatolikus egyházmegye 1813. április 13-án született Értarcsán. Bécsben végezte el a teológiát. Felszentelése után a nagyváradi egyházmegyei központban teljesített szolgálatot. 1850-ben, pedig mint székesegyházi-kanonok főtanfelügyelő lett. Támogatta a román tanítás és kultúra fejlesztését.
Schönberger Jenő 2000. május 1-jén Szatmárnémetiben tiszteletbeli főesperesi címet kapott, 2000 decemberében pedig a Gyulafehérvári főegyházmegye szentszéki tanácsosi címmel jutalmazta tevékenységét. 2001-től plébános Szamosdarán, és egyházmegyei főtanfelügyelő. 2002-től máramarosszigeti plébános és kerületi esperes.
Szakos Gyula 1939. július 9-én szentelték pappá Bécsben. Ezt követően Kőszegen volt egyházmegyei segéd- majd főtanfelügyelő, majd 1948-tól hitoktatási felügyelő. Ugyanezen évtől irodaigazgatóként szolgált Kovács Sándor szombathelyi püspök mellett.
Bakó Béla (pedagógus) Középiskolai tanulmányait Nagyenyeden, a tanárképző főiskolát Szegeden, az egyetemet Kolozsvárt végezte. 1945-től főtanfelügyelő, 1946-49-ben a Népnevelés c. folyóirat szerkesztője, 1949-től egyetemi adjunktus, 1951-től egyetemi előadótanár Kolozsvárt. Mint a kolozsvári Pedagógiai Továbbképző Intézet pedagógia-defektológia tanszékének vezetője (1954-73) a hazai magyar tantestület széles tömegeit irányította szakmunkájuk elmélyítésében.
Római Katolikus Gimnázium (Marosvásárhely) Időközben a megyei prefektúra megtámadta a Római Katolikus Gimnázium alapításáról szóló 2015-ös tanfelügyelőségi határozatot, mivel az nem tartalmazta a törvényileg előírt, konkrét döntést az alapításról, pusztán javasolta, illetve utalt rá. Az Országos Korrupcióellenes Hatóság is vizsgálódni kezdett az ügyben, eljárást indítva a főtanfelügyelő és az igazgató ellen. 2017. augusztusában a helyi táblabíróság feloszlatta az iskolát, az osztályokat a Bolyai Farkas Líceumba sorolták be.
Gyulafehérvári főegyházmegye Az 1950-ben államosított gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatásáért 1998 óta folyik a per a román állam és a főegyházmegye között. 2016–2017-ben a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum működése veszélybe került, miután a korrupcióellenes ügyészség (DNA) eljárást indított az iskola igazgatója és a megyei főtanfelügyelő ellen.
Matekovits Mihály A középiskolát szülővárosában végezte, a temesvári egyetemen matematika-mechanika szakos diplomát szerzett (1968). Tanári pályáját Fazekasvarsándon kezdte, 1971-től az aradi 1. számú általános iskola aligazgatója, 1980-1989 közt igazgatója, 1990-től Arad megyei tanfelügyelő, később főtanfelügyelő-helyettes, sokat tett a szórványmagyarságért, a szórványvidék magyar gyermekeinek anyanyelvi oktatásáért. 1990-ben RMDSZ megyei alelnökének választották. 2005. szeptember 1-től a Tanügyminisztérium kisebbségi főosztályának vezérigazgatója.
Lászlófy Pál Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen kezdte, és az egyesített Babeș–Bolyai Tudományegyetemen fejezte be 1960-ban matematika-fizika szakon. 1960 és 1975 között a szentkeresztbányai szaklíceum fizikatanára, de tanított matematikát is. 1975 és 1984 között tanfelügyelő, majd főtanfelügyelő volt Csíkszeredában. 1984-től nyugdíjazásáig a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanára, 1994 és 2000 között igazgatója volt. Az 1991-ben alakult Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító tagja, első elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. A Sapientia Alapítvány kuratóriumának tagja.
Mezey Mihály (egyházi író) A tanítóképzőt Debrecenben végezte (1901), a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen jogi doktorátust szerzett (1912). Pályáját a segesvári tanfelügyelőségen kezdte, s több mint három évi frontszolgálat után a világháborúból hazatérve rövid ideig a kolozsvári tanfelügyelőségen szolgált, a "Család és Iskola" c. közlönyt szerkesztette (1919). A Református Teológia elvégzése (1921) után Magyarláposon lelkész (1922-38), majd Zilahon szolgált (1938-39), de hatósági zaklatások miatt Magyarországra kényszerült. Tanügyi előadó Marosvásárhelyen (1941), főtanfelügyelő (1941-43). Magyarországra távozva 1945-től Pesterzsébeten lelkész.