Top 10 similar words or synonyms for főszentszéki

albíró    0.768934

közgyám    0.757726

újoncmester    0.752738

oldalkanonok    0.749058

kormánysegéd    0.748202

házasságvédő    0.748068

konrektor    0.745278

breznóbányán    0.743951

újaradon    0.741458

főügyészségi    0.737917

Top 30 analogous words or synonyms for főszentszéki

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Hang Ferenc Hang Ferenc ("Hangel Ferenc", Buda, 1836. március 27. – Székesfehérvár, 1913. december 3.) ügyvéd, főszentszéki ügyész, műfordító.
Eperjessy János Eperjessy János (Tiszanána, 1814. november 1. – Kápolna, 1880. augusztus 25.) egri egyházmegyei katolikus lelkész és főszentszéki ülnök.
Jeszenszky Kálmán 1931-1946 között Esztergomban élt, először mint mesterkanonok, majd 1939-től barsi és szenttamáshegyi főesperes, 1944-től szentistvánvári prépost. 1932-től az esztergomi főszegyházmegyei plébános és cenzor. 1935-től főszentszéki bíró.
Christian Gottfried Körner Drezdában főszentszéki, majd főtörvényszéki tanácsos volt. Házában nagyon sok szellemi előkelőség fordult meg, köztük Friedrich Schiller, aki sokáig tartózkodott nála. Mikor fia katona akart lenni, lelkesedve adta meg rá az engedélyt. Körner adta ki Schiller összes műveit életrajzi toldalékkal (Stuttgart, 1812-15, 12 kötet). Schillerrel folytatott levelezéseit Gödecke adta ki (Berlin, 1847, 3. kiad.).
Spányi Antal Az esztergomi főegyházmegye papjaként káplánként szolgált Ludányhalásziban (1976-1977), Szécsényben (1977-83), Budapest-Középső Ferencvárosban (Haller tér, 1983-88), majd plébánosként ugyanitt. 1992-2003 között az erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosa, ahol nagyszabású templom-rekonstrukciós munkákat kezdett meg. 1994-ben pápai kápláni címet nyert. 1995-ben érseki általános helynök és főszentszéki bíró lett.
Huber Lipót 1898-tól főszentszéki ülnök, a Budapesti Filológiai Társaság tagja. Ellátogatott a Szentföldre. 1900-ban beutazta Olaszországot. 1901-ben a Szent István Társulat (a későbbi Szent István Akadémia) tudományos és irodalmi osztályának tagja lett. 1903-tól zsinati vizsgáló, az érseki középiskolák hittanárait vizsgáló bizottság tagja. 1917 és 1924 közt kalocsai plébános, 1921-ben Szent Gergelyről nev. c. apát.
Botka Mihály Szemináriumi éveit Kalocsán töltötte. Misés pappá szentelték 1819-ben. 1827-ig jánoshalmi, később temerini káplán volt. 1835-ben kinevezték papnevelői aligazgatóvá, majd 1837-ben főszentszéki ülnökké. 1840-ben hegyesi plébános, 1843-ban espereskerületi jegyző, 1850-ben a szabadkai kerület esperese és 1854-ben címzetes kanonok lett. 1858-ban házassági ügyekben kiküldött érseki biztosként működött, 1859-ben kiérdemült esperes lett.
Schuster Konstantin Schuster Konstantin Szakolcán született, és 1840-ben szentelték pappá. Mint piarista szerzetes, több helyen tanított, majd nevelő lett Velencében Pálffy gróf kormányzó családjánál. 1857-ben a kalocsai érsek-egyházmegyei papságba lépett és Baján káplánkodott. Nem sokkal később Kunszt József kalocsai érsek udvarába hívta, és előbb főszentszéki jegyzővé, majd érseki titkárrá és könyvtárnokká nevezte ki.
Schreiber László Középiskoláit Egerben és a pozsonyi Emericanumban, a bölcseletieket pedig Nagyszombatban végezte; teológiai képzettségét a pesti központi papnevelőben és a bécsi Augustinaeumban nyerte. 1851. január 19-én fölszenteltetett és Scitovszky prímás-érsek udvarába került mint iktató. Később levéltárnok és szertartó lett, 1854 második felében Simor János akkori győri püspök mint titkárt vette magához, 1857-ben főszentszéki jegyző lett. 1858-ban győri székesegyházi és püspöki oldalkanonok volt. Később szekszárdi címzetes apát lett.
Schweitzer József (prépost) Felszentelték 1853. augusztus 2-án; azután segédlelkész volt, 1859-ben teológiai tanár Kalocsán és 1860-tól a növendékpapok lelkiatyja. 1866-ban szentszéki vizsgáló, 1878-ban főszentszéki ülnök lett. 1880. szeptember 16-án a kalocsai főszékeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezeték ki. 1884-ben az érseki középiskolák hittanárait felügyelő bizottság tagjává választották. 1887-től kalocsai plébános volt, október 9-től ifj. mesterkanonok. 1888-ban szemináriumi rektor és az elaggott és beteg papok intézetének prefektusa, 1889-ben Szent Margitról nevezett garabi apát, 1897. augusztus 15-től bácsi kisprépost, 1901-től pápai prelátus. 1902. április 29-től őr-, majd 1903. április 15-től éneklőkanonok, végül 1906. július 10-től nagyprépost.