Top 10 similar words or synonyms for főjegyzővé

aljegyzővé    0.887434

aljegyzőnek    0.871905

tanácsbíróvá    0.854836

jegyzővé    0.847518

főjegyzőjévé    0.843665

esperessé    0.843123

ülnökké    0.783564

főjegyzőnek    0.782771

aljegyzőjévé    0.779466

titkárrá    0.747335

Top 30 analogous words or synonyms for főjegyzővé

Article Example
Szentábrahámi Lombard Mihály 1724-ben főjegyzővé, majd 1737-be püspökké, a kolozsvári egyházközség papjává és a kolozs-dobokai kör esperesévé választották.
Ormós Zsigmond Miután 1860 őszén megyéje főjegyzővé választotta, hazatért. A művészettörténetírás terén elért eredményeiért az MTA levelező tagjai közé fogadta. Az esztétikában, művészetekben jártas embert becsülte benne Arany János is, akivel több levelet váltott.
Morva Izidor 1920-ban főjegyzővé választották Dorogon, ezt a tisztséget 1937-ig tartotta. Több dorogi épület létrejötte fűződik a nevéhez (Községháza, Hősök emlékműve, Mária-barlang) Volt megyebizottsági tag, vármegyei jegyzőegyesületi tag, valamint elnöke a dorogi takarékpénztárnak. Esztergomi és budapesti lapoknak tudósított.
Dezső Kázmér 1920-ban tért vissza Nagykőrösre, ahol 1922. december 29-én helyettes főjegyzővé, majd 1923. június 23-án főjegyzővé választották. Miután Faragó József 1923. augusztus 17-én egészségügyi problémáira hivatkozva lemondott polgármesteri tisztségéről, 1924. május 3-án Dezső Kázmért választották meg polgármesternek. 1924. május 3-tól 1944. július 31-ig ő volt Nagykőrös város polgármestere. A város politikai alapállását az ő időszakában mindvégig a kormánypártiság jellemezte. A második világháború vége nyilas megyei vezető Endre László alispánnal végleg megromlott a kapcsolata. évei alatt egészségi állapotára hivatkozva a város vezetésétől visszavonult.
Allaga Imre Az 1861-es választásokon újfent képviselővé választották, ismét a rigyicai kerületben. Ezután Bajára vonult vissza, ahol 1874-ben kinevezték főjegyzővé. Állását 1892 decemberéig tartotta meg, mikoris visszavonult. Alig nyolc hónappal később, 1893. augusztus 10-én hajnalban hunyt el saját háza udvarán, ahol valószínűleg szélütés végzett vele. Testét a bajai Rókus temetőben helyezték örök nyugalomra.
Boldisár Kálmán Középiskolai tanulmányait a debreceni református kollégiumban végezte, majd az ottani jogakadémia elvégzése után a budapesti egyetemen szerzett doktori oklevelet 1893-ban. 1898-ban rendőrkapitány, 1905-ben főkapitány-helyettes volt. 1920-ban Debrecen városi tanácsnoka, egészen 1926-os nyugdíjazásáig. Ekkor városi táblai főjegyzővé nevezték ki.
Szathmári Paksi József Szathmári Paksi Ábrahám református püspök fia. Tanulmányait Sárospatakon végezte, ahonnét külföldre ment és 1785-ben a göttingeni egyetem hallgatói közé lépett. Hazájába visszatérve, 1788-ban szikszói, 1790 januárjában miskolci lelkész lett. A tiszáninneni kerület előbb al-, később főjegyzővé, 1820-ban püspök-helyettessé, végül 1823-ban püspökévé választotta. A göttingeni egyetemtől 1830-ban teológiai doktori címet nyert.
Mészáros István (lelkész) 1978-ban rendszeres teológiai tárgyból summa cum laude minősítésessel doktori fokozatot szerzett Debrecenben, 1982/83-ban az Amerikai Egyesült Államokban a Princetoni Egyetem ösztöndíjasa volt. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 1978-ban főjegyzővé, 1990-ben püspökké választotta. Ez utóbbi tisztséget 2002-ig töltötte be. A Sárospataki Teológiai Akadémián 1991 és 2003 között tanszékvezető tanár volt.
Sipos Pál (lelkész) 1850-ben letette a kápláni vizsgát. Előbb Ráckevén volt lelkész; innét két év múlva, miután a II. lelkészi vizsgát is letette, Halasra ment, ahol mint káplán és gimnáziumi tanár működött egy évig; 1855-től sárbogárdi helyettes-lelkész volt és innét választották meg fóti lelkésszé, ahol sokat tett az egyház ügyében. 1862-ben aljegyzővé, 1866-ban tanácsbíróvá, 1868-ban főjegyzővé és 1871-ben alesperessé választották.
Majláth Béla 1860-ban Liptó vármegye másodfőjegyzője lett. Társalgási, honvéd- és gazdasági egyleteket alapított. 1861-ben letette hivatalát, és 1867-ig ismét gazdálkodással foglalkozott. Ekkor megyei főjegyzővé, 1875-ben alispánná választották. Miután 1877-ben megbuktatták, két évre visszavonult. 1879 és 1893 között az Országos Széchényi Könyvtár őreként tevékenykedett.