Top 10 similar words or synonyms for főjegyzőjévé

főjegyzővé    0.843665

aljegyzőjévé    0.835673

aljegyzővé    0.833464

esperessé    0.828776

táblabírájává    0.819112

aljegyzőnek    0.815865

tanácsbíróvá    0.793525

jegyzőjévé    0.791951

jegyzővé    0.775248

főispánjává    0.771794

Top 30 analogous words or synonyms for főjegyzőjévé

Article Example
Groisz Gusztáv (politikus) A középiskola elvégzése után jogi tanulmányokat folytatott a kolozsvári római katolikus líceumban. 1830-tól az erdélyi királyi főkormányszéknél viselt hivatalt, majd 1837-ben Kolozsvár főjegyzőjévé választották.
Péczeli József 1786-ban a debreceni kollégiumtól meghívást kapott, de azt nem fogadta el. 1787-ben a dunántúli evangélikus egyházkerület főjegyzőjévé és pénztárnokává választotta.
Böszörményi Pál Korán lett Bihar megye tiszti ügyésze; 1787-ben Debrecen városa főjegyzőjévé választotta, sőt az 1796. országgyűlésre követűl küldte. Főjegyzői hivatalát 13 évig viselte, ekkor tanácsossá választották és 1802-ben ismét országgyűlési követűl küldték Pozsonyba. 1806-ban elhagyta tanácsosi hivatalát s a heves megyei Várkonyba ment lakni, hol gazdálkodott, mig nem 1822-ben Debrecen főbírája lett.
Lehmann Róbert 1868-ban Hunyad vármegye megválasztotta tizeletbeli főjegyzőjévé és az ügyvédi egylet elnökévé; 1869-ben a dévai magyar király fiképző igazgatótanácsának tagjává, 1871-ben a dévai állami reáliskola megyei igazgatótanácsosává és a Déva városi iskolaszék elnökévé, majd a Szent Ferenc-rendi szerzetesek vajdahunyadi klastromának szindikusává választatott.
Hornyik János Befejezve az egyetemet, 1834-től Kecskeméten ügyészi és jegyzői hivatali írnok lett, majd 1842-ben helyettes levéltárnok. 1844-től aljegyzővé és városi levéltárnokká nevezték ki. 1848-ban megválasztották a város főjegyzőjévé. Horváth Döme és a korabeli történetírók ösztönzésére hozzáfogott a kecskeméti várostörténet megírásához.
Ivánka Imre 1861-ben Pest megye főjegyzőjévé választották (mint ilyen kezdeményezte Petőfi születési házának a megkeresését), majd határozati párti programmal a dunapataji kerület országgyűlési képviselője lett. 1865-től 1895-ig megszakítás nélkül tagja volt a képviselőháznak; eleinte a Balközép Párt, majd a Szabadelvű Párt tagja. 1895-ben főrendiházi taggá nevezték ki.
Szirmay Antal 1773-ben Zemplén másod-, 1777-ben főjegyzőjévé választották. II. József trónra lépése alkalmából a megye üdvözlő iratát ő írta meg. II. József eszméi (pl. a német nyelv hivatalossá tétele) ellen is tiltakozott. 1785-ben a főispánságokat eltörölték. Így kerül Zemplénbe Szentiványi Ferenc mint főispáni helytartó és az ő ajánlatára, Szirmayt a Budára áthelyezett királyi táblához nevezték ki, majd 1786-ban bírónak esküdött fel.
Nehrebeczky György Görög katolikus papnövendékként teológiát hallgatott. Volt kápláni ügyész, 1849. január 1-jétől honvédként szolgált, 1849 júliusától hadnagy volt a Tiszai hadsereg 129. zászlóaljában. A kiegyezést követően Ung megye főjegyzőjévé nevezték ki. 1878 és 1881 között országgyűlési képviselőként tevékenykedett, 1893-tól pedig az Ung Megyei Honvédegylet elnöki posztját töltötte be. Szent Gergely-rend nagykeresztes lovagja volt.
Debreczeni Fóris István Debrecenben tanult, majd 1678-ban Túrkevén lett lelkész. 1679-től Franekerben és Utrechtben tanult. 1681-ben hazatérve Királydarócon, 1686-tól Szilágysomlyón, 1688-tól Zilahon szolgált. 1694. június 9-én a szilágyi egyházmegye esperesévé, 1699. szeptember 27-én a tiszántúli egyházkerület főjegyzőjévé választották.
Győry Lajos (lelkész, 1800–1871) Köznemes család sarja. Debrecenben végezte középiskoláit, 1819-től a bölcseletet, teológiát és jogot. Esküdt felügyelő és 1829-30-ban ugyanott senior volt és Göttingenben töltött egy év után hajdúszoboszlói káplán lett. Innét két év múlva hívták meg meg 1832 körül lelkésznek Érkörtvélyesre; hét év múlva mátészalkai lelkész lett; 1842-ben az egyházkerület ajánlására a kisújszállási egyház hívta meg papjának. A heves-nagykunsági egyházmegye megválasztotta tanácsbírájává és főjegyzőjévé. 1852-ben a kisújszállási későbbi főgimnáziumnak reorganizálása körül jelentékeny szerepet játszott.