Top 10 similar words or synonyms for főjegyzőjének

tanácsbíróvá    0.781663

főjegyzőjévé    0.770033

főjegyzővé    0.725771

aljegyzőjévé    0.725297

aljegyzővé    0.715555

főjegyzőnek    0.708664

táblabírájává    0.707938

jegyzővé    0.705662

szolgabíróvá    0.704982

aljegyzőnek    0.701149

Top 30 analogous words or synonyms for főjegyzőjének

Article Example
Balázsy Péter 2014. november 18-án nevezték ki a Vas Megyei Közgyűlés főjegyzőjének.
Mezey Lajos (festő) 1837 körül ismerkedett meg későbbi jegyesével, feleségével, Thuolt Mária Magdolnával, Nagyvárad főjegyzőjének, Nagyselmeczi Ludrovai Thuolt Józsefnek 14 éves leányával. A lány édesanyja, Draveczky Magdolna nagybirtokos Monostorpályiban.
Csíkszentmártoni római katolikus templom "„Szent Márton vértanú és hitvalló kérd értünk az Istent, hogy ahová ezen harang hangja eljut távozzék minden jégverés. Készítette a Csíkszentmárton egyházközség G.D. Literatus Mihály Alcsík főjegyzőjének segítségével 1688-ban, öntötte Boltosch István”."
Székely Sándor (unitárius főpap) Székely Sándort 1838-ban az egyház főjegyzőjének választották. E tisztségében leginkább említésre méltó munkája az egyházi énekeskönyv átdolgozása volt. Ebben 63 ének szövegének ő a szerzője. 1843-tól püspökhelyettes, 1845-től unitárius püspök lett.
Véghely Dezső Írói pályáját a “Győri Történelmi és Régészeti Füzetek” hasábjain kezdte meg. 1875-ben Veszprém város, 1878-ban pedig Veszprém vármegye főjegyzőjének választották, 1881-ben alispán lett. Őt bízták meg Veszprém vármegye monográfiájának megírásával; de közbejött betegeskedése és halála miatt már nem dolgozhatta fel gyűjtött okiratainak adatait.
Hodobay Sándor Hodobay Sándor Eperjesen született, az iskoláit is ott végezte. Jogi tanulmányit az ottani evangélikus jogakadémián (ami később Miskolcra költözött) kezdte, majd a kolozsvári tudományegyetemen fejezte be, államtudományi doktorátust szerzett. Miskolcon az árvaszéknél dolgozott, később elnökhelyettese is volt. 1912-ben választották meg Miskolc főjegyzőjének, majd 1914-ben gazdasági tanácsnoknak. 1916-tól kétéves frontszolgálatot teljesített. Leszerelése után, 1918-ban, Szentpáli István polgármester a helyettesének hívta.
Gaal József Tanulmányai befejeztével a budai helytartóságnál kapott tisztviselői állást. 1848-ban Szatmár vármegye főjegyzőjének választotta. 1849-ben, a Szabadságharc idején Damjanich János honvédtábornok titkára lett, ezért a világosi fegyverletétel után hivatalnoki állását fel kellett adnia. A Csekonics család zsombolyai birtokára került nevelőnek. A családnál maradt akkor is, amikor tanítványai felnőttek, velük költözött Pestre is. Pesten érte a halál 1866. február 26-án.
Sorokpolány Vas vármegye monográfiájában ""Sorki-Polány szintén a Sorok patak mellett fekszik. Házainak száma 32, lakosaié 227. Ezek magyarok és vallásuk r. kath., ág. ev. és ev. ref. Postája és távírója Kis-Unyom. Földesurai a Polányi, báró Mesznil , Hugonnay és Mikos -családok voltak. Kath. temploma a mult század elején épült. Falában látható Bátsmegyey Ferencznek, 1686 előtt Vas- Zala- és Somogyvármegyék főjegyzőjének, 1686 után Vasvármegye alispánjának siremléke. Sorok-Ujfalu magyar község, 48 házzal és 531 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Kis-Unyom. Itt veszi magába a Sorok patak a Perint patakot.""
Habsburg–Lotaringiai Ernő főherceg 1858. április 26-án, Laibachban titokban feleségül vette a Skublics családból származó Skublics Laurát (1826. július 8.- Bécs, 1865. október 18.), velikei és besenyői Skublics Alajosnak (1791-1835), Zala vármegye főjegyzőjének és köbölkuti Ivánkovich Borbálának (1791-1835) elvált leányát. A házasságot a Laibachban állomásozó tábori lelkész szentesítette. Laura eredetileg az "Alojzia Rozália Franciska" név alatt született, de élete során nem az alatt a név alatt vált ismertté. Laura első házasságát korábban Csendhelyi Ignáccal kötötte, de a házasság rosszul sikerült, és feltehetően rövid életű volt, mert a hölgy már 1850-es évek végén Ernő főherceggel élt együtt Bécsben.
Tőkéczki László 1991 óta dolgozik a "Hitel" szerkesztőjeként, 1994-ben nevezték ki a "Valóság" főszerkesztőjének s társadalmi munkában részt vett a "Protestáns Szemle" szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja volt, s ott a történelmi egyházakat is képviselte. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjének választották. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) alelnöke. Évek óta évente kb. 100 előadást tart Magyarországon és a kisebbségi magyarság körében tudományos, egyházi, politikai és közművelődési felkérésekre.