Top 10 similar words or synonyms for főesperes

prépost    0.868303

nagyprépost    0.857865

kanonok    0.844543

őrkanonok    0.820300

alesperes    0.811182

esperes    0.800508

plébánossá    0.799143

főesperessé    0.787671

székesegyházi    0.787344

kanonokká    0.787030

Top 30 analogous words or synonyms for főesperes

Article Example
Török Kálmán (főesperes) A gimnázium hat osztályát Gyöngyösön és Budapesten a piaristáknál, a VII. és VIII. osztályt mint növendékpap Egerben végezte a hittudományi tanfolyammal együtt. 1891-ben pappá szenteltetett; káplán és hitoktató volt Hevesbátor és Kistálya községekben. 1893-től egyházkerületi tanfelügyelőként működött. Innét 1894-ben Egerbe került a Foglár-féle érseki fiúnevelő intézet élére mint aligazgató. 1894-től 1899-ig az egri főszékesegyház hitszónoka volt. 1899-ben Gyöngyös város mint kegyúr plébánosává választotta. 1903-ban a középpatai egyházkerület kinevezte tanfelügyelőjévé és alesperessé. Az 1906. és 1910. évi választások országgyűlési képviselője volt függetlenségi és 48-as programmal 1918-ig. Gyöngyös város 1908-ban díszpolgárrá választotta. 1909-ben a király somogyi préposttá és patai főesperessé nevezte ki. 1915-ben egri kanonok lett és a káptalan jószágkormányzója, valamint Heves vármegye közigazgazatási és törvényhatósági bizottságának tagja. 1919 májusában a kommunisták letartóztatták, megverték és mint túszt fogva tartották. 1926-ban az egri Egyházmegyei Takarékpénztár Rt. és a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság elnöke lett.
Török Kálmán (főesperes) Török Kálmán (Detk, 1865. november 11. – Eger, 1939. február 17.) gyöngyösi plébános, prépost-kanonok és főesperes, országgyűlési képviselő.
Török Kálmán (főesperes) Már mint növendékpap vidéki lapokba irogatott és az egri irodalmi társulatban több dolgozatával pályadíjat nyert. Cikkei az Egri Egyházmegyei Közlönyben (1891. Hunyadi Mátyás kulturtörekvései, 18912. A kegyúri jog nő-alanya). Egyházjogi munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak.
Szabó Pál (főesperes) Szabó Pál (Hídvég (Hont megye), 1752. január 20. – Esztergom, 1835. augusztus 30.) esztergomi kanonok, prépost és főesperes.
Filó János (főesperes) Filó János (Sobotist, 1722. május 31. – Nagyszombat, 1786. november 12.) kanonok, főesperes, szemináriumi igazgató, filozófus.
Filó János (főesperes) Szobotistéről származott, a teológiát 1739-től Bécsben hallgatta; fölszenteltetése után több helyen volt káplán; 1748. július 25.-én turolukai, 1756. július 12.-én szobotisti plébános lett; itt az anabaptisták megtérítésén fáradozott. 1764-ben szepesi, 1769. június 20. esztergomi kanonok lett; később pedig Ábrahámról nevezett apát, 1773. március 1.-jén barsi főesperes és 1770–1778-ban a nagyszombati központi papnevelő intézet igazgatója.
Szabó Pál (főesperes) A teológiát Bécsben végezte; 1775. szeptember 20-án fölszenteltetett, azután káplán volt, 1785-től plébános Varbón. 1808-ban kerületi alesperes, 1809-ben plébános Tardoskedden. 1820. október 7-én esztergomi kanonok, majd monostrai címzetes apát, 1823. szeptember 15-én barsi főesperes, 1829. december 1-jén szentgyörgymezei prépost és főszékesegyházi főesperes lett. 1825. szeptember 25-én tartotta 50 évi áldozó papságának jubileumát.
Mecheleni érsekek listája 1668 - 1671 : betöltetlen, a főesperes Amatus Coriache
Szvoboda Ferenc 1934-től Ungváron plébános és ungi főesperes.
Mecheleni érsekek listája 1666 - 1668 : betöltetlen, a főesperes Amatus Coriache