Top 10 similar words or synonyms for esperességi

főesperesi    0.764210

esperesi    0.759666

esperesévé    0.749208

dunáninneni    0.717616

alesperes    0.690913

besztercebányai    0.684901

székesegyházi    0.681523

nagykikindai    0.680412

káptalani    0.670394

esperesnek    0.665793

Top 30 analogous words or synonyms for esperességi

Article Example
Tótsági Esperességi Kerület A Tótsági Esperességi Kerület vagy Tótsági Esperesség, olykor egyszerűen Tótsági Kerület latinul "Districtus Tóthságiensis" a mai Vendvidék és Muravidék egy részén a 18.-19. század között fennállt katolikus egyházi közigazgatási terület volt.
Tótsági Esperességi Kerület Szlovének ellenben nemcsak Vas, hanem Zala és Somogy területén is éltek, de arra a "Tótság" fogalma nem terjedt ki.
Tótsági Esperességi Kerület Az esperesség létrehozása előtt számos egyházközség és fília az Őrségi Esperességi Kerületbe tartozott bele.
Tótsági Esperességi Kerület Az esperesség megalakulásával egyidőben a hivatalos közigazgatási dokumentumok a Vas vármegye területéhez tartozó vidéket már Tótság néven jegyezték. Ez körülbelül Alsószölnöktől Muraszombatig (ma "Murska Sobota," Szlovénia) terjedt ki. A vidék lakói többségében egy jellegzetes nyelvet, a vendet beszélő szlovének voltak, akiket akkoriban magyarul tótoknak hívtak. A latin forrásokban az embereket és nyelvjárásukat "vandalus"-nak azaz vandálnak hívták. Egy 1587-es kiadású szertartáskönyvben az "„Agenda Vandalica”"-ban már szerepel ez, s az egyházi iratok "lingua Vandalica" néven írják a 18. században a prekmurjei nyelvet, azaz a vendet.
Tótsági Esperességi Kerület Az esperesség intézménye továbbra is fennmaradt, amikor 1777-ben létrejött a Szombathelyi Egyházmegye, mivel előtte Vas a Győri Egyházmegye része volt. 1783-ban Szily János szombathelyi püspök, aki pártolta a megye nemzetiségeit, a Tótsági Kerület élére Küzmics Miklós plébános-írót nevezte ki, továbbiakban is még voltak szlovén nemzetiségű esperesei a kerületnek. Egyébként a vidéknek figyelemre méltó számban volt magyar és német lakossága is, utóbbi például Alsószölnökön, Füksincen, vagy Görlincen.
Tótsági Esperességi Kerület Mivel a Szombathelyi Egyházmegye a zalai szlovénokat is egy közigazgatásba vonta, ezért idővel megszűnt a kerület és helyén a szentgotthárdi, muraszombati és alsólendvai esperességek jöttek létre.
Tótsági Esperességi Kerület Néhány tótsági plébánia eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A legkiemelkedőbbek a nagytótlaki (ma "Selo") Szent Miklós rotunda, Moravske Toplice mellett, vagy a 14. századi vízlendvai Szent György templom.
Szécsényfelfalu A Váci Egyházmegye (Váci Püspökség) Nógrádi Főesperességének Szécsényi Esperességi Kerületébe tartozik. Nem rendelkezik önálló plébániával, Endrefalva plébánia filiája. Római katolikus templomának titulusa: Szent János evangélista.
Stark Adolf Elemi iskoláit Bártfán végezte. Középiskolai tanulmányait a miskolci evangélikus esperességi Középtanodában folytatta. Az 1848-49-es tanévben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc miatt tanulmányait többször megszakította, és a következő félév végén végleg abba is hagyta.
Vendvidék A szombathelyi egyházmegye a 18. században kialakította a Tótsági Esperességi Kerületet, mely csak Muraszombat és a Kerka folyó vidékét foglalta magába, de a "Tótság" kifejezést használták az egész szlovénok lakta régió megnevezésére is. Ennek szlovén neve "Slovenska okorglina" volt.