Top 10 similar words or synonyms for esperessé

főjegyzővé    0.843123

esperesévé    0.835983

tanácsbíróvá    0.834748

főjegyzőjévé    0.828776

aljegyzővé    0.824293

jegyzővé    0.804083

lelkészévé    0.787758

szenátorrá    0.786905

jegyzőjévé    0.785527

esperesnek    0.780908

Top 30 analogous words or synonyms for esperessé

Article Example
Ballér István 1805-ben esperessé választották, és a somogyi iskolák tanfelügyelőjévé nevezték ki, amit haláláig betöltött.
Péterfi József A marosi egyházmegye 1849-ben jegyzővé, 1850-ben esperessé választotta. A halálát megelőző évben egyháza, saját kérelmére, egész fizetéssel nyugalmazta.
Feichtinger János 1834. december 13-án misés pappá szenteltetett föl; káplán volt Érsekújvárott és Esztergomban, plébános Süttőn, azután Esztergomban; majd esperessé, főegyházmegyei könyvtárossá és kanonokká neveztetett ki.
Köleséri Sámuel 1668–tól Tokajban volt lelkész. Az üldözések miatt el kellett meneküljön, Debrecenbe ment és itt lelkész lett 1672–ben. 1681. október 22–én esperessé és egyházkerületi jegyzővé választották.
Tordai Sámuel Kolozsvárott, majd a berni és utrechti egyetemen tanult. Hazatérve, 1762-ben kendilónai lelkész és a dézsi egyházmegye jegyzője lett. 1779 tavaszán a kolozsvári egyház választotta papjává, 1795-ben pedig a kolozs-kalotai egyházmegye esperessé emelte.
Dézsi István 1603-tól a wittenbergi egyetemen tanult. 1607-ban a Tiszántúlon, 1614–1616 között Kolozsváron, 1619-ben Gyulafehérváron, 1622-ben Déván, majd Szászvárosban és 1629-től Küküllőváron szolgált lelkészként. 1637-ben esperessé választották.
Csulai György Debrecenben tanult, majd 1619-ben a heidelbergi egyetem hallgatója volt. Hazatérve Gyulafehérváron lett tanár. 1623-ban Székelyudvarhelyre ment lelkésznek, és ugyanabban az évben esperessé választották. 1627-ben Nagyenyeden lett lelkész.
Bagáry József 1874. szeptemberében kapta meg Martyánc (Mártonhely, ma "Martjanci") plébániáját, ahol 1912. március 1-jéig tevékenykedett. 1903-ban muraszombati esperessé nevezték ki. 1912-ben visszaadta a martyánci plébániát és az esperességet, majd visszatért Muraszombatba és ott is halt meg.
Fogarasi Ferenc Karánsebesen volt lelkész, majd 1647-től külföldi egyetemeken (Franeker, Utrecht, Leiden) tanult. Hazatérve 1649-től Gyulafehérváron, 1651-től Vízaknán, 1657-től Nagyenyeden szolgált lelkészként. 1658-ban esperessé választották; később visszatért Vízaknára.
Küzmics Miklós 1783. május 8-án a szombathelyi püspök Szily János tótsági esperessé tette, s az esperesség iskoláinak tanfelügyelője volt több mint húsz éven keresztül. Ez az esperesi került már Küzmics előtt létezett.