Top 10 similar words or synonyms for esperesnek

esperessé    0.780909

esperesévé    0.766492

plébánossá    0.761169

főesperesi    0.748774

lelkészének    0.748467

kanonokká    0.738412

lelkésznek    0.737531

főesperessé    0.734457

apáttá    0.731230

alesperes    0.717717

Top 30 analogous words or synonyms for esperesnek

Article Example
Első lateráni zsinat Csak pap tehető meg perjelnek, esperesnek vagy főesperesnek. Csak diakónus lehet archidiakónus.
Horváth Barna (esperes) 1996. december 16-án a tisztújító választáskor újabb hat évre megválasztották esperesnek.
Domjan Mihály 1711. március 24-én Kispécen (ma Kajárpéc) aláírta azt a levelet, ami Károlyi István lelkészt hívta meg esperesnek a környékre.
Horváth Barna (esperes) 1988. december 19-én megválasztották borsodi esperesnek, elődje Virágh Sándor hejőcsabai lelkipásztor volt, 1989. január 24-én iktatta be Kürti László püspök.
Pecsétszeg 1769-ben gr. Lázár János itteni részét cserébe adta Makrai Eleknek, melyet ez Jósziv Ádám esperesnek adott zálogba, a ki ismét 1774-ben Szelecskei Maxim Simonnak zálogosította el, akitől a következő évben Makrai Elek váltotta magához.
Miskolczi Csulyak István Hatszor nősült, tíz gyereke született. A politikában a Rákóczi-család híve, 1629-ben Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Zempléni esperesnek nevezte ki. Ő mondta a gyászbeszédet Rákóczi Zsigmond és Bocskai István felett. Egyházi kérdésekben konzervatív volt, elutasította a holland puritanizmust, haláláig prédikált ellene.
Csiszár Sámuel Apja református pap volt. Miután Kolozsváron elvégezte a református gimnáziumot, 1815-ben káplán lett, majd 1816-tól külföldön teológiát tanult. 1817-ben Kolozsvárra visszatérve a református egyházközséghez segédlelkésznek; később papnak, majd első papnak és 1839-ben kolozs-kalotai esperesnek választották. 37 évet szolgált papként. Emlékbeszédet mondott fölötte Salamon József, a teológia doktora. Sírja a házsongárdi temetőben található.
Ortutay Jenő 1925-ben Beregszászba került, ahol aktívan részt vett a katolikus hitéletben és közreműködött a város társadalmi-kulturális életének vezetésében. Lelkipásztori tevékenysége elismeréseként Gépe Péter püspök 1925-ben beregszászi kerületi esperessé, majd 1929-től szentszéki tanácsossá nevezte ki. 1935-ben Sztojka Sándor püspök odaadó lelkipásztori munkájáért tiszteletbeli főesperes címmel tüntette ki, 1945-ben ungvár-ceholnyai parókusnak és ungvári kerületi esperesnek nevezte ki.
Zvonarics Mihály Született Sárváron, tanulmányait Csepregen, Komáromban és Nagyőrben (Sztrázsán) végezte. 1590-ben sopronkeresztúri rektor, 1595-ben felsőszakonyi, 1597-ben nagycenki, 1605-ben sárvári pap és egyszersmind Nádasdy Pál udvari papja lett, a sárvári egyházmegye is megválasztotta esperesnek még ebben az évben. 1620-ben a Sopron-vasmegyei evangélikus egyházkerület szuperintendenssé választotta. Verses életrajzban örökítette meg emlékét veje, Lethenyei István.
Kalinka János Rózsahegyen, majd Trencsénben tanult, később pedig Wittenbergben. Miután hazatért, előbb Trencsénben, ezt követően pedig már 1600 előtt Rózsahegyen volt rektor. Ugyanitt megválasztották másodpapnak is. Ezután Teplán (Trencsén vármegye), 1607-től Radványban volt lelkész. Részt vett az 1626. évi konventben. 1630-ban Garamdobóra (Dubován) hívták lelkésznek, itt a zólyomi egyházmegye esperesnek is megválasztotta.