Top 10 similar words or synonyms for esperesévé

esperessé    0.835983

főesperesi    0.792079

esperesének    0.783153

lelkészévé    0.769051

esperesnek    0.766492

tanácsbíróvá    0.763849

tiszáninneni    0.758462

főjegyzőjévé    0.749353

esperességi    0.749208

lelkészének    0.746920

Top 30 analogous words or synonyms for esperesévé

Article Example
Szentábrahámi Lombard Mihály 1724-ben főjegyzővé, majd 1737-be püspökké, a kolozsvári egyházközség papjává és a kolozs-dobokai kör esperesévé választották.
Papp János (görögkatolikus pap) 1823. október 18-án fölszentelték. Eleinte Belényes vidéken lelkészkedett, később egészen 1872-ben bekövetkezett haláláig Értarcsán (Bihar megye). Püspökének szeretetét annyira megnyerte, hogy az őt 1864-ben, mindamellett, hogy az kívül esett plébániája területén, a genyéti kerület esperesévé tette.
II. Alekszij moszkvai pátriárka 1950. április 15-én diakónussá, majd április 17-én pappá szentelte Grigorij leningrádi metropolita, és rábízta az észtországi Jőhvi templomának vezetését. 1957. július 15-én kinevezték a tartui kerület esperesévé. 1958. augusztus 17-én szentelték püspökké.
Dengelegi Bíró Péter Kolozsváron, Debrecenben és Sárospatakon tanult, majd tanító lett Szepsiben. 1624–1626 között külföldi egyetemek (Odera-Frankfurt, Franeker, Leiden) hallgatója lett. Visszatérve hazájába tanárként működött Kolozsváron, majd Alvincen, 1636-ban Nagyenyeden lett lelkész. 1636-ban a nagyenyedi egyházkerület esperesévé, 1637-ben az egyházkerület generális nótáriusává választották.
Ivanóczy Ferenc 1889-ben megkapta a csendlaki plébániát. A falu nevét nemrég magyarosították "Tissina" névből Csendlakra. 1893-ban kinevezték a muraszombati kerület esperesévé és a került iskoláinak tanfelügyelőjévé. Esperesként közel tíz plébánia (Csendlak, Mártonhely, Vízlendva, Perestó, Vashidegkút, Felsőlendva, Péterhegy, Szentsebestyén, Felsőszentbenedek, Muraszombat) felett rendelkezett. 1907-től már kanonok volt, 1908-tól a vigilancia bizottság tagja.
Hánsék Imre 1789-től Muraszombat (ma "Murska Sobota," Szlovénia) papja lett és ezt ellátta haláláig. Küzmics Miklós halála után (1804) a Tótság esperesévé nevezte ki a szombathelyi püspökség. Munkáját olyan lelkiismeretesen látta el, hogy a püspök kanonoki tisztségre pályáztatta, amit azonban nem nyert el.
Szigeti György (esperes) Tanulmányai hazájában kezdte, majd külföldre ment és 1668. szeptember 28-ától Groningenben, 1669. március 29-től Franekerben, 1670-ben pedig Utrechtben tanult. Hazatérése után másodpap lett szülővárosában, 1681-ben lelkész Visken, 1683 körül Huszton, 1690 körül Avasújvároson, 1694-ben Máramarosszigeten, majd a máramarosi egyházmegye esperesévé választotta.
Félegyházi Tamás Tanult Krakkóban (1561.), Boroszlóban (1562.), Odera-Frankfurtban (1563.) és 1564. január 18-ától a wittenbergi egyetemen. Visszaérkezvén hazájába 1567-ben Turon volt tanító. Innét egy év mulva (1568.) Debreczenbe hivatott meg, hol Mélius Juhász Péter halála után 1573. elején lelkésszé s az egyházmegye esperesévé választatott meg. Pestisben hunyt el.
Tótság Vas megye egyházilag a Győri egyházmegye részét képezte, s önálló közigazgatási egység az ún. "tótsági esperesség" volt. Ez tehát egyházi jellegű név, és nem földrajzi, melyből kívül esett Alsólendva vidéke. Az egyik esperesévé a vidéknek Küzmics Miklóst tették, aki a katolikus négy evangéliumot fordította le vendre.
Felfalusi József 1686 előtt a Bethlen Miklósnak Mihály fia mellett volt nevelő. 1686-tól külföldi egyetemeken tanult (Franeker, Leiden, Odera-Frankfurt); hazajövetele után folytatta a nevelőséget. 1691. június 14-én a marosvásárhelyi református kollégium rektori hivatalába iktatták be; 1692. március 6-án ugyanott a református egyház megválasztotta papjának. 1711-ben a marosszéki egyházmegye esperesévé választották, 1713-ban a főkonzisztórium tagja lett.