Top 10 similar words or synonyms for eperjesre

sárospatakra    0.861865

lőcsére    0.859892

gyulafehérvárra    0.846662

kassára    0.832554

nagyszombatba    0.829694

nyitrára    0.812894

nagykőrösre    0.811924

wittenbergbe    0.811370

temesvárra    0.811189

vácra    0.799932

Top 30 analogous words or synonyms for eperjesre

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Várady Antal Viski Várady József, a régi nemes család ivadéka és belényesi Farkas Zsuzsánna fia. Sárospatakon kezdte iskoláit és az ottani kollégiumnak egy évtizednél tovább volt tanulója. Innét Eperjesre ment, ahol a jogot végezte. Az 1840-es évek elején Pestre ment törvénygyakorlatra.
Ungvárnémeti Tóth László Született 1788. február 17-én Kistokajon (Borsod megye), ahol atyja református lelkész volt. Tanulmányait Miskolcon kezdte; azután Sárospatakon teológiát hallgatott, 1810-ben pedig növendékeivel Eperjesre ment német nyelvet tanulni. Itt ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, ki őt barátságára méltatta.
Duchon Ignác Szepes-egyházmegyei pap volt. Bélán és Késmárkon tanult; innét Eperjesre, Egerbe és Kassára ment iskolába és 1786-tól a papnevelőintézet növendéke és 1790-től késmárki, 1806 és 1830 között altlublaui, majd georgenbergi plébános volt.
Miklóssy József Előbb görög katolikus szerzetes, majd Bécsben kántor volt, itt egyben festeni is tanult. Eperjesre telepedve mint a görög katolikus püspök udvari festője. Arcképeken kívül nagyszámú ikonosztázisz-képet festett Abaúj, Sáros, Zemplén templomai számára, a hagyományos, rítushoz kötött stílusban.
Zsidók Sopronban 1405 nyarán Zsigmond háborúra készült Bosznia és Dalmácia ellen, ezért a város 3000 aranyforint és 500 kamarai forint adót vetett ki a zsidókra. Összehasonlításképpen: Eperjesre összesen 500 aranyforint adót vetettek ki.
Greguss Gyula 1847 őszén Eperjesre ment jogásznak. Még rozsnyói diák korában öt társával szövetkezve, az írói pályára készült; a köztük kiosztott szerep közül neki jutott Shakespeare és Calderon, és ezért tanulta a spanyol nyelvet és mindjárt utána a portugált is.
Flórián Károly Az első világháborúban orosz hadifogságba került. Megtanult oroszul és a Harkovi Egyetemen közgazdaságtant adott elő. 1918-ban visszatért Magyarországra és a Kassai Jogakadémia tanára lett. 1922-ben az akadémia bezárását követően nyugdíjba vonult és hazatért Eperjesre.
Kávássy Kristóf Kávássy hamispénzverésre is vetemedett. Egy szász származású ötvöst, Miklós mestert tulajdonképpen kényszerített erre a törvénytelenségre. Amikor Miklós megpróbált Eperjesre menekülni, a Kávássyval szövetségben álló Büdy Mihály várnagy elfogta és visszavitte Husztra.
Sculteti Severin Születésének éve nem ismert, helye pedig bizonytalan. 1565-ben Bártfára ment tanulni, ahol 1573-ban az iskola lektora lett. 1575-ben Breznóbányára került rektornak, majd 1576-tól Eperjesre, majd 1584-től ismét Bártfán töltötte be ezt a tisztséget. 1590-ben visszatért újra Eperjesre tért vissza rektornak. 1591-ben a bártfai egyház lelkészének választotta és e hivatalára Grazban akarván magát felavattatni, a Dunántúlon járt, egyik főrészese volt a csepregi kollokviumnak. Ez év nyarán elfoglalván hivatalát, 1593. október 5-án az öt szabad királyi városi egyházmegye esperessé választotta. Jelentékeny részt vett a kriptokálvinisták elleni küzdelemben.
Flórián Károly 1924–1928 között Eperjes polgármestere lett. A Magyarországi Kárpát Egyesület eperjesi osztályának választmányi tagja volt, 1936–1939 között a Karpathenverein alelnöki tisztét is betöltötte. Egyik alapítója volt a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságnak. Hamvait Kassáról Eperjesre szállították és ott temették el.