Top 10 similar words or synonyms for ditána

ammí    0.912432

ésuh    0.908017

szuadzskaré    0.874454

uszerkaré    0.873773

hedzsheperré    0.873417

ἀμύντας    0.871999

alketasz    0.869593

szeszonkhisz    0.868956

αʹ    0.864396

pharaszmanész    0.864328

Top 30 analogous words or synonyms for ditána

Article Example
Ébabbar (Szippar) A templom jóval korábban épülhetett az Óbabiloni Birodalom koránál, mivel Hammurapi fiának, Samsu-ilunának 18. uralkodási évében már a felújításáról értesülünk, illetve ugyanekkor a zikkurat tetején egy új szentély is épült. Samas isten az Óbabiloni Birodalom további részében is nagy tiszteletben részesült, a "Samsu" névváltozatot még egy uralkodó, Samsu-ditána is viselte.
Óbabiloni Birodalom Az Óbabiloni Birodalom (körülbelül i. e. 18–16. század) az I. babiloni dinasztia korának második fele, a Hammurapi uralkodásától Samsu-ditána uralkodásáig tartó időszak. Mindössze 238 év hosszúságú, de jelentős periódusa az ókornak. Pontosan nem lehet meghatározni Hammurapi trónra lépésének dátumát, körülbelül az i. e. 18. században, 100 évvel Bábilí város alapítása utánra tehető. A rövid kronológia szerint a század végére, a középső kronológia szerint a század elejére. Virágzásának a kisázsiai hettiták betörése, majd Perzsia felől a kasszita hódítás vetett véget.
II. Agum A kassziták a fenti hettita hadjáratban megsemmisített Óbabiloni Birodalom és a legyőzött Samsu-ditána trónját foglalták el. A hadsereg és vezetés nélkül maradt ország a hettita sereg távozása után annak a szomszéd államnak a martaléka lett, amelyik a legkorábban eszmélt és küldött sereget. A kassziták néhány évszázaddal korábban az Emutbaaltól északra fekvő hegyvidékről érkeztek Esnunna környékére, így nemcsak közvetlen szomszédaivá váltak Mezopotámiának, hanem annak részévé is.
Óbabiloni Birodalom Samsu-ilúna utódai többé-kevésbé helyreállították az Óbabiloni Birodalom gazdasági és politikai egységét. Ám a kassziták, hurriták és elámiták sorozatos betörései végül is aláásták az ország erejét, így elegendő volt egyetlen hettita invázió a távoli Anatóliából, mely nem volt más, mint rablóhadjárat, s az amorita Babilon végleg összeomlott 1600 körül. Samsu-ditána trónját a tengerföldi Iskibal foglalta el a hettiták elvonulása után, ahol megalapította a babiloni tengerföldi dinasztiát. A Tengerföld - és így a Tengerföldi Babilon - tekinthető talán az utolsó sumer államalakulatnak.
I. Murszilisz hettita király I. Murszilisz ("mu-ur-ši-li-iš" 𒐕𒈬𒌨𒅆𒇷𒅖 luvi ) hettita király 30 évig uralkodott nagyapja, I. Hattuszilisz halálát követően, de abszolút időbeli elhelyezése nehéz. Babiloni hadjárata miatt Samsu-ditána uralkodásával lehet korrelálni, azonban a babiloni rövid- és középső kronológia között legalább 70 év különbség van (a hosszú kronológia már ritkán használatos), ezért Murszilisz uralkodásának kezdete i. e. 1620 és i. e. 1556 közé tehető, halála pedig i. e. 1590 és i. e. 1526 közé.
Zababa Templomát a Larszában uralkodó elámi Varad-Szín az i. e. 19. században építette, vagy építette át. A babiloni Szamszu-ditána egy i. e. 16. századi feliratában olvasható, hogy Kis főistenei a Zababa–Istár páros, és a kisi templomot az óbabiloni korban többször felújították, átépítették, mint például Szumu-la-Él. Ez időben a papnők egy csoportjának, a "nadītu"knak lakhelye volt Zababa temploma. Ismert egy Zababa-szentély az assuri Ésarrában, amely talán azért készült, mert a vele azonosított Ninurta Assur fia volt az asszírok szerint (amely viszont az Assur–Enlil azonosítás következménye).
Hettita Birodalom A hettita kronológia egészen a hettita újbirodalom koráig, I. Szuppiluliumasz uralkodásáig nagyon instabil. Szuppiluliumaszt biztosan el lehet helyezni az ókortörténetben az egyiptomi kapcsolódásai révén. Azonban már egy-két generációval Szuppiluliumasz előtt elvész a kronologizálás lehetősége, mivel csak a hattuszaszi uralkodók saját feliratos emlékeire támaszkodhatunk, amelyek töredékesen maradtak fenn. Még az ismert uralkodónevek sem biztosak, nemhogy uralkodásuk sorrendje, vagy uralmuk időtartama. Az ismert hettita uralkodók és a tőlük származó adatok bizonytalansága miatt csak néhány mezopotámiai és szíriai érintkezési pont rögzíti a kronológiában a hettita történelmet. Ezek Pambasz, aki bizonyosan Narám-Szín kortársa volt, valamint Anumhervasz és I. Jarimlím, Anittasz és I. Samsi-Adad, I. Murszilisz és Szamszu-ditána korrelálása. Ez a néhány név és dátum az, aminek alapján a hettita kronológia felállítható, mivel más korai uralkodók a kortárs feljegyzésekben nem jelennek meg, vagy csak olyan helyen, amely szintén bizonytalan.