Top 10 similar words or synonyms for bölcselettanár

gyakorlóorvos    0.804057

spirituálisa    0.797020

konrektor    0.795926

conrector    0.795192

oldalkanonok    0.783219

másodmestere    0.780517

holicson    0.777852

bölcseletdoktor    0.776883

leánytanító    0.773924

nagypréposttá    0.766858

Top 30 analogous words or synonyms for bölcselettanár

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Makar András 1642. október 10-én lépett a rendbe és Nagyszombatban, majd Kassán bölcselettanár volt.
Chlivényi József Kischlivényi Chlivényi József, "Jozef Chlivényi" (Kischlivény, 1800. március 4. – Pozsony, 1853. május 25.) katolikus pap, bölcselettanár.
Ercsei János Téglási Ercsei János (Somosd, 1800 – Marosvásárhely, 1852. szeptember 22.) református bölcselettanár.
Patonyi Tádé Pappá szentelték 1771. március 31-én. Gimnáziumi tanár volt Miskolcon és 1800-ban Lőcsén, bölcselettanár Aradon, végül házfőnök Szegeden. Az altenburgi botanikai társaságnak tagja volt.
Hicsoldt Pál 1719. október 9-én lépett a rendbe Bécsben. 1728-ban a költészet tanára volt Nagyszombatban, ahol 1720-32-ben teológiát tanult; azután ismét a költészetet és etikát tanította ugyanott; 1738-40-ben bölcselettanár és egyszersmind hitszónok volt Kassán; azután szlovák hitszónok Pozsonyban; néhány évig hittérítő; rektor Ungvárt és végül a kassai konviktus kormányzója.
Huberth Károly Tádé 1802. május 16-án Nyitrán lépett a rendbe; tanár volt 1805-ben Sátoraljaújhelyben, 1806-08-ban Nyitrán; bölcselethallgató volt 1809-10-ben Vácon (ahol augusztus 26-án miséspappá szenteltetett föl), 1811-14-ben teológus Kalocsán; ismét gimnáziumi tanár volt 1815-17-ben Temesvárott, 1818-20-ban bölcselettanár, 1821-ben Debrecenben a humaniorák tanára, 1823-25-ben Szegeden a mennyiségtant tanította.
Balás Ágoston 1702. szeptember 4-én lett a ferences rend tagja, 1708. április 8-án pedig pappá szentelték. Mint hit- és bölcselettanár, valamint hitszónok működött. 1714-ben a rend dési, 1717-ben, 1725-ben székelyudvarhelyi, 1727-ben csíksomlyói, 1728-29-ben ismét székelyudvarhelyi házfőnöke. 1731-ben gróf Csáki Gábor udvari papjaként, 1734-ben zágoni plébánosként szolgált.
Pankl Máté A bölcseletet Bécsben elvégezvén, 1758. október 14-én Trencsénben a Jézus-társaságába lépett. Tanulmányainak befejezése után tanulmányi felügyelő, 1777-től bölcselettanár lett a nagyszombati konviktusban. 1784-től a természettan és gazdaságtan tanára volt halála napjáig. 1794-ig hitszónoka is volt az akadémiai ifjúságnak. A göttingeni és prágai tudósok társaságának is tagja volt. Meghalt 1798. március 22-én Pozsonyban, mint a rend eltöröltetésétől (1773) az esztergomi főegyházmegye papja. Nevét Pankelnek is írták. Az első mezőgazdasági tankönyvírók egyike volt.
Sárkány Dávid Tanulmányait Sárospatakon, ahol 1719. szeptember 13-án lépett a felső osztályba, és 1722-től Marosvásárhelyen végezte. Innét 1729-ben külföldre ment és ugyanebben az évben az utrechti, 1730-ban a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérvén, 1731-ben radistyáni, 1733 végén mezőcsáti lelkész, 1734-ben pedig sárospataki bölcselettanár lett. Ezen állását "De profanae eruditionis eximia utilitate in sacris" című értekezésével foglalta el. 1758-ban nyugalomba vonult és Miskolcra költözött, ahol haláláig élt.
Tóth József (tanár) Tóth József és Bakonyi Katalin földműves szülők fia. A pápai református főiskolában tanult 1848-ig, midőn honvédnek állott; a 65. zászlóaljnál hadnagy lett és Világostól Pápára ment. A bölcseletet tovább hallgatta Kerkapoly Károlytól; 1851-52-ben Rév-Komáromban Thaly Antal négy fia mellett nevelősködött; ezen idő alatt a jog és teológia egy részéből magánvizsgálatot tett. Nevelősködése után Pápára ment az utolsó évet elvégezni, mikor egyszersmind főiskolai senior is volt. 1853-ban végezvén a seniorságot, két évig mocsoládi, fél évig kőröshegyi segédlelkész volt. 1854 végén hívták gyönki tanárnak, ahol két évet töltött. 1856-tól Kecskeméten bölcselettanár volt, ahol 1860. október 19-én meghalt, éppen midőn a Kecskeméti Protestáns Közlöny szerkesztését átvette volna.