Top 10 similar words or synonyms for austriae

primi    0.954126

seren    0.952034

principi    0.950446

josepho    0.949867

suae    0.949302

ejusdem    0.948784

panegyrica    0.947764

solemni    0.946051

nunc    0.944597

theresiae    0.944397

Top 30 analogous words or synonyms for austriae

Article Example
Giovanni Michele Bruto 4. Oratio de Ernesti, Archid. Austriae laudibus. Frankof. 1590.
Carlowsky Zsigmond 1. Cum Franciscus II…. gloriosissime domui archiducali haereditarium Austriae imperium A. O. R. 1804. feliciter adservisset oden cecinit. Eperjesini, 1805.
Berta György 4. Panegyris sacratissimae suae majestati Francisco I. Austriae imperatori et Ungariae regi apost. pridie idus febr. 1819. Jaurini in palatio academiae dicta. U. ott. 1819.
Tatay Sándor (lelkész) Latin költeményei vannak a Carmina... archiduci Austriae Carolo Ludovico... Debrecini, 1807. (Többek költeményével) és Carmina Ludovico Rhédei... die 18. Martii 1808. Debreczini cz. gyűjteményes munkákban.
Kövy Sándor Kézirati munkája: Conspectus iuris ecclesiastici. 8r. 356 lap és Conspectus scientiarum politico-cameralium 71 lap. (Almási Balogh Páltól került a budapesti egyetemi könyvtárba); Magyar törvényt illető régiségek és ujságok töredékei, ívr. 4 levél, Introductio in jus ecclesiasticum, 8r. 458 lap, Panegyris honori Francisci Austriae imperatoris Agusti, 4r. 41 lap.
Mátyás-templom Anno MDCCXXIII Post Urbem Incineratam Ipso Die Paschatis 28. Martii Hanc Campanam R. P. Stephanus Dinarich Provinciae Austriae Societatis JESU Provincialis F. F. (A város leégése után, az 1723. évben, Húsvét napján, március 28-án e harangot a főtisztelendő Dinarich István atya, a Jézus Társasága ausztriai tartományának provinciálisa F.F. (?))
Wolfgang Lazius Az ingolstadti egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat. 1536-ban a császári hadsereggel mint tábori orvos jött Magyarországra. 1540-től a humaniorák, később az orvostudomány egyetemi tanára volt Bécsben. 1546-ban kiadta "Vienna Austriae" című művét, Bécs városának első helytörténetét. E munkájával megnyerte I. Ferdinánd kegyét, aki őt udvari orvosává, tanácsossá, császári történetíróvá és lovaggá tette.
Márkfi Sámuel Kézirati munkái: Interpretatio littararum apostolicarum, quibus Pius IX. s. m. immaculatam B. M. V. conceptionem dogmatice definivit (egyházi használatra felvétetett); Manuscripta biblica, (Exeg. in evang. s. Joannis, Matthaei, Marci, actus apostolorum, apocalypsin, 4rét 259 lap (a pannonhalmi könyvtárban); Oratio, qua aug. Austriae imperatoris Ferdinandi I. Hungariae ... regis apostolici gloriosum natalem die 19. Apr. 1836. in instituto sublimiori ad s. Augustinum homagiali devotione et gratissimi animi sensu celebravit, 4rét 33 lap (ugyanott); Acta benedictinorum Montis Pannoniae anno 1841 et 1842, ívrét kötet.
Förderer Bertalan Notata de variis argumentis potissimum autem ad sacrum Tribunal spectantibus 1767., Partitiones dictionibus aptatae sacris, Syllogae concionum germanicarum 3 füzet, Ode ad Ign. Reviczky e S. I. Cassoviae, 1768. Gedanken über den kleine Katechismus, Anmerkungen zur Katechetir-Kunst, Wien, Adversaria concion. Sacrarum 1772–1786., Catalogus Patrum et Fratrum Ordinis B. M. V. de monte Carmelo Calceator Prov. Austriae, Boh. et Hung. Cum synoptica fundationis... eorundem deductione. Budae, 1786. (Folytatva 1813-ig.)
Mariazell A város Közép-Európa egyik legjelentősebb Mária-kegyhelye, évszázadok óta keresik fel a zarándokok a csodatévő Szűzanya segítségében bízva. A Szűzanyát számos néven tisztelik: "Magna Mater Austriae, Alma Mater Austriae, Gnadenmutter von Mariazell, Alma Mater Gentium Slavorum, Magna Domina Hungarorum". A bazilika két legfontosabb kincse a Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor és az I. Lajos által adományozott Szűz Mária-kép. A kegyszobor 48 cm magas, fából készült és Máriát ábrázolja, aki a jobb karjában tartja a kis Jézust. Mária a baljával a gyermeknek egy körtét nyújt, a gyermek pedig a jobbjával egy almát az édesanyjának. A szobrot díszes ruhába öltöztetik az év három legfontosabb ünnepnapján: Nagypénteken, Mária születésének ünnepén (szeptember 8.) és a város alapításának napján (december 21.). Ezeket a drága anyagokból és csipkékből készült ruhákat nemes hölgyek készítették és adományozták, a ma látható darabok zömmel a 19-20. századból származnak. A Madonna és a kis Jézus koronái is adományok, általában a Rudnay Sándor hercegprímás által 1821-ben adományozott és X. Piusz pápa által 1908-ban megáldott koronapár látható a kegyszobron.