Top 10 similar words or synonyms for apla

iddina    0.889232

nádin    0.870855

kudurri    0.845239

philadelphosz    0.836692

apal    0.832535

nirári    0.832117

amüntasz    0.828165

tukulti    0.824454

iddína    0.822977

kambüszész    0.821794

Top 30 analogous words or synonyms for apla

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
II. Marduk-apla-iddína II. Marduk-apla-iddina (Kr. e. 8. század) kháld törzsfő, a Bít-Jakin (Jakin-ház) sejkje volt. Életéről nem sokat tudunk, annyi mindenesetre biztos, hogy mindvégig az Újasszír Birodalom ellen harcolt.
II. Marduk-apla-iddína Sarrukín, mihelyt úrrá lett a helyzeten, támadást indított a lázadók ellen, azonban Marduk-apla-iddina segítségére siettek az elámiak. Dérnél csaptak össze az asszír erőkkel, és – bár Sarrukín felirata szerint az asszírok győztek – valószínű, hogy döntetlen eredményt értek el. Ezért aztán II. Marduk-apla-iddína mintegy tizenegy éven át ülhetett Babilon trónján. Sarrukín csak Kr. e. 710-ben, miután a birodalom többi határát is biztosította, támadt délnek. Kr. e. 709-ben Sarrukín megszerezte Babilon trónját, majd Kr. e. 707-ben elfoglalta a Bít-Jakin központját, Dúr-Jakint is – a káld sejk azonban elmenekült, és menedéket talált Tengerföld – a Sumer és a Perzsa-öböl közé eső terület – mocsaraiban.
II. Marduk-apla-iddína III. Tukulti-apil-ésarra (Kr. e. 745 – Kr. e. 727) uralkodása idején behódolt az asszír királynak, amikor az Kr. e. 729-ben meghódította Babilóniát és felvette a „Sumer és Akkád királya” címet (neve a babiloni forrásokban "Púlu"). Az asszír uralkodó halála után fia, V. Sulmánu-asarídu (Kr. e. 727 – Kr. e. 722, babiloni nevén: "Ulúlaju") szintén megtartotta Babilon trónját, ám az ő utóda, II. Sarrukín (a bibliai Szárgon, Kr. e. 721 – Kr. e. 705) uralkodása kezdetén a zűrzavaros helyzetet kihasználva a káld vezér megszerezte a város feletti uralmat.
II. Marduk-apla-iddína Kr. e. 703-ban, immár Szín-ahhé-eríba (a Bibliában Szanhérib, Kr. e. 704 – Kr. e. 681) uralkodása idején Marduk-apla-iddína ismét elfoglalta Babilont, és nagykoalíciót próbált létrehozni az asszírok ellen. Szín-ahhé-eriba gyorsan támadt, és három hadjáratban leverte a babiloni-káld-arámi-elámi-arab szövetségeseket, majd követte az Elámba menekülő Marduk-apla-iddínát, és lerombolta a Perzsa-öböl elámi kikötővárosait. A káld sejk udvartartását és családját elfogták, de II. Marduk-apla-iddína további sorsa ismeretlen.
II. Sarrukín asszír király Miután a többi határt megerősítette, Sarrukín elég erősnek érezte országát, hogy letörje a káld uralmat Babilóniában. Kr. e. 710 – 709 között két hadjáratban legyőzte Marduk-apla-iddínát, és Kr. e. 709-ben maga ült a királyi trónra az újévi ünnepség alkalmával. Kr. e. 707-ben a Bít-Jakin fővárosát, Dúr-Jakint is bevette. (Marduk-apla-iddína elmenekült.) Végül Babilóniát egy kormányzó vezetésével beolvasztotta az Asszír Birodalomba. (Gambulu Elámhoz közel eső városa is helytartót kapott.) Egyúttal káldot és arámit deportáltak.
Újbabiloni Birodalom Babilónia területén az asszír hadsereg már III. Sulmánu-asarídu idején is összecsapott a kháldokkal, akik az i. e. 9. század elején jelentek meg elsősorban a térség déli részén, Tengerföldön. Nagy kháld uralkodó volt Bít-Jakíni főnöke, II. Marduk-apla-iddína, aki behódolt III. Tukulti-apil-ésarrának. II. Sarrukín i. e. 721-es trónra lépésekor, míg az Dérnél sikertelenül csatázott az elámiakkal, Marduk-apla-iddina megszerezte a babilóni trónt, és mintegy 11 évig tartotta az asszír uralkodó ellen.
Újbabiloni Birodalom Szín-ahhé-eríba idején, i. e. 703-ban II. Marduk-apla-iddína újra megszerezte Babilont, és nagyszabású asszírellenes koalíció létrehozásán munkálkodott. Sikertelenül: Szín-ahhé-eríba három hadjáratban legyőzte a kháld–arámi–arab–elámi–babiloni szövetséges seregeket. A kháld vezért Elámba szorította, majd az elámi partvidéket is feldúlta tengeri háborúban. Marduk-apla-iddináról nem tudunk többet, családja és udvara fogságba esett. A folytatódó fejetlenség úgy ért véget, hogy az asszírok i. e. 689-ben 15 havi ostrom után bevették Babilont, amit porig romboltak.
Szín-ahhé-eríba A kháld lázongások miatt "negyedik hadjáratát" Kr. e. 700-ban délre, Marduk-apla-iddína országába, a Bít-Jakin törzs területére vezette. Marduk-apla-iddina hajón elmenekült egy tengeri szigetre, ám családját sikerült fogságba ejteni. A hadjárat végén Kr. e. 700-ban leváltotta Bél-ibnit – vasra verve Ninivébe vitték, ahol kivégezték –, és az asszír trónörököst, fiát, Assur-nádin-sumit tette meg Babilon királyává, aki a szokás szerint i. e. 699-ben az újévi ünnepségek során lépett hivatalosan a trónra.
Irhuleni Irhuleni saját feliratai szerint templomokat épített Baálat istennőnek, sőt egy teljes várost is alapított a tiszteletére. Nem tudjuk, mikor halt meg. Fia, Uratami követte, aki azonos lehet azzal a Rudamuval, aki levelet írt Marduk-apla-uszurnak.
Kháldok Az i. e. 7. század végén a szintén a Bít-Jakinból származó Nabú-apal-uszur – talán II. Marduk-apla-iddina leszármazottja - megszerezte Babilon trónját, majd az Asszír Birodalom megdöntésével meglapította az Újbabiloni Birodalmat.