Top 10 similar words or synonyms for apáttá

préposttá    0.876441

kanonokká    0.861499

plébánossá    0.821243

főesperessé    0.805412

prépost    0.788299

püspökké    0.774194

székesegyházi    0.765954

nagyprépost    0.764785

esperessé    0.753587

kanonoknak    0.751595

Top 30 analogous words or synonyms for apáttá

Article Example
Mauro Giuseppe Lepori Többször járt Magyarországon is, 2011. április 30-án ő benedikálta apáttá Dékány Sixtus zirci főapátot.
Pásztói ciszterci apátság Az apátságot I. Lipót 1698-ban állította vissza, s miután visszahívta a cisztercieket, 1702-ben egyesítette a velehradi apátsággal, mivel a velehrádi apátot, , egyúttal pásztói apáttá is kinevezte.
IV. Adorján pápa Tanulmányait Párizsban folytatta, befejezése után az Arles melletti Szent Rúfusz-kolostor szerzetese lett. Nemsokára apáttá választották, majd Rómába került, és bíborossá nevezte ki III. Jenő pápa Albanóba.
Desöffi János Keresztély 1730-ban lépett a rendbe. Miután felsőbb tanulmányait elvégezte, egy ideig gimnáziumi tanár volt. 1754-ben elhagyta a rendet. Világi pap lett, és szepesi Szűz Máriáról címzett apáttá és kanonokká nevezték ki.
Csáky Imre (bíboros) Csáky István országbíró és második neje, Melith Klára fia. A papi pályára szánt fiút az uralkodó még tízéves kora előtt, 1682. március 2-án címzetes kereki (kurrui) apáttá nevezte ki.
Villax Ferdinánd 1824. február 11-én választották meg, 1826. január 20-án nevezték ki zirci apáttá. Erős kézzel irányította az apátsági termelést, különösen a mezőgazdaság fejlesztését. Ez lehetővé tette számára egy sor új uradalom létrehozását.
Vajda Sámuel (apát) Szülei a nemes ifjút gondosan nevelték; végezvén középiskolai pályáját, Pannonhalmára ment, ahol a szent Benedek-rendbe lépett. Növendék pályája után Pannonhalmán bölcseletet és teológiát tanított. 1761-ben tihanyi apáttá választatott. Miután 1787-ben szerzetét II. József császár feloszlatta, Szombathelyre költözött.
Premontrei rend Jászón és Leleszen állt vissza a rend. A jászóvári főapát 2009-ig Bartal Károly Tamás volt. 2009 júliusában a konvent Ambróz Martin Štrbák atyát választotta apáttá, akinek benediktálását augusztus 30-án végezte Alojz Tkáè kassai érsek-metropolita.
Verancsics Antal 1549-ben átpártolt I. Ferdinándhoz. Ő egri kanonokká, szabolcsi főesperessé, esztergomi olvasókanonokká, majd pornói ciszterci apáttá nevezte ki. 1553-ban a pécsi püspökség élére került. 1553-1557 között I. Szulejmán szultánnál volt követ Isztambulban, Zay Ferenccel együtt. Itt felfedezte Augustus politikai végrendeletének, azaz a Res Gestae Divi Augustinak az egyik példányát.A követségből hazatérve kapta meg az egri püspökséget.
Pásztói ciszterci apátság Az apátság helyreállítása Ferenc király alatt történt meg 1802. június 25-én, viszont 1814. augusztus 19-én a Zirci, a Pilisi és Pásztói apátságok egyesültek. Az utolsó pásztói apát Dréta Antal volt, akit I. Lipót magyar király 1814-ben nevezett ki zirci apáttá, s így személyében az akkor létező három apátság egyesült.