Top 10 similar words or synonyms for aljegyzővé

főjegyzővé    0.887434

aljegyzőnek    0.870835

tanácsbíróvá    0.857826

főjegyzőjévé    0.833464

jegyzővé    0.830499

esperessé    0.824293

aljegyzőjévé    0.824172

ülnökké    0.793576

jegyzőjévé    0.775081

titkárrá    0.761207

Top 30 analogous words or synonyms for aljegyzővé

Article Example
Csergő Károly 1901. január 1-jén negyedéves joghallgatóként lépett Csongrád vármegye szolgálatába, mint helyettes közigazgatási gyakornok és még ugyanez évben véglegesítették is gyakornoki állásában; legfőbb feladata a vármegye ingó és ingatlan vagyonának kezelése volt. Doktorrá avatását követően tiszteletbeli aljegyzővé nevezték ki, majd az 1907. évi általános tisztújítás alkalmával választották első aljegyzővé. 1910-től tiszteletbeli főjegyző, 1912-től pedig kinevezett másod-főjegyző lett.
Hamar Gyula (táblabíró) Előbb balassagyarmati joggyakornok, majd 1889-ben nagytapolcsányi aljegyzővé nevezték ki. 1891-től lévai járásbírósági albíró, 1896-tól már a szakolcai járásbíróságon volt járásbíró. 1907-ben előléptették. 1912-ben ítélőtáblai bíró címet kapott.
Hory Farkas 1842-ben feleségül vette tanítványának testvérét, a nemes családból származott Aumüller Rózát. Az egyház terén kifejtett buzgóságáért 1853-ban tanácsbíróvá, 1858-ban aljegyzővé, 1864-ben főjegyzővé választották. 1863-tól 1871-ig állandóan jelen volt az egyházkerületi zsinatokon, közgyűléseken. Híresek voltak zsinati humoros poémái. Felesége halála (1869) nagyon megviselte, 1872-ben meghalt.
Ferenczy Ödön Ferenczy Ede kincstári erdőszámvevő és Szaplonczay Borbála fia. Középiskoláit a máramarosszigeti kegyesrendi algimnáziumban és az ottani református főgimnáziumban, jogi tanulmányait ugyanott a jogakadémián végezte és az ottani olvasókörnek elnöke volt. 1888-ban Besztercebányán kincstári ügyészségi joggyakornok volt; 1889-ben központi szolgabíróvá, 1891-ben aljegyzővé választották meg.
Hornyik János Befejezve az egyetemet, 1834-től Kecskeméten ügyészi és jegyzői hivatali írnok lett, majd 1842-ben helyettes levéltárnok. 1844-től aljegyzővé és városi levéltárnokká nevezték ki. 1848-ban megválasztották a város főjegyzőjévé. Horváth Döme és a korabeli történetírók ösztönzésére hozzáfogott a kecskeméti várostörténet megírásához.
Bárdossy János 1767. augusztus 18-án, Felsőszalókon megszületett első gyermekük Antal, aki augusztus 20-án Kassán, a keresztségben az Antal-István-Fidél nevet kapta. Bárdossyt az 1767. évi Szepes vármegyei tisztújítás alkalmával, Csáky gróf támogatásával, helyettes aljegyzővé nevezték ki. Ekkor vált szükségessé egy nemeslevél bemutatása, így Csáky segítségével 1768. május 25-én címeres nemeslevelet kapott Mária Teréziától.
Sipos Pál (lelkész) 1850-ben letette a kápláni vizsgát. Előbb Ráckevén volt lelkész; innét két év múlva, miután a II. lelkészi vizsgát is letette, Halasra ment, ahol mint káplán és gimnáziumi tanár működött egy évig; 1855-től sárbogárdi helyettes-lelkész volt és innét választották meg fóti lelkésszé, ahol sokat tett az egyház ügyében. 1862-ben aljegyzővé, 1866-ban tanácsbíróvá, 1868-ban főjegyzővé és 1871-ben alesperessé választották.
Kende Péter (alispán) Kende István és csicseri Orosz Anna fia. A gimnáziumot Ungvárt és Egerben végezte és ugyanitt három évi teológiát, a jogi tanfolyamot pedig Sárospatakon. 1867-ben Ung megye szolgálatába lépett, amikor aljegyzővé, 1875 és 1878-ban országgyűlési képviselővé és 1879. áprilisban alispánná választották.
Apáti István 2003 szeptemberében Kocsord Község Önkormányzatánál fogalmazói beosztásban kezdte meg munkáját. 2004-ben a helyi képviselő-testület aljegyzővé, majd 2008-ban jegyzővé választotta. Az itt eltöltött évei alatt megismerte az önkormányzatok működését. A közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét kiváló szinten teljesítette, valamint közbeszerzési referens bizonyítvánnyal is rendelkezik.
Thury Etele Pápán tanult, ahol 1882-ben végezte a teológiai tanfolyamot. Ez év őszén Ácsra ment akadémiai rektornak. 1884-ben zánkai káplán, 1885-ben fehérvárcsurgói református lelkész lett; 1886 novemberében soproni fegyházi református lelkésszé nevezték ki; majd 1888-ban Fehérvárcsurgóra, 1892-ben pedig Veszprémvámosra választatott lelkésznek. A veszprémi egyházmegye 1896-ban főjegyzővé és tanácsbíróvá, a dunántúli egyházkerület pedig 1897 márciusában aljegyzővé választotta. 1900 őszétől pápai teológiai tanár volt.