Top 10 similar words or synonyms for alapügyben

terheltet    0.742280

adóigazgatási    0.691861

súlyosbításért    0.690712

átruházására    0.689216

hagyatékátadó    0.686104

bűnszövetségben    0.686103

sérelemdíj    0.684133

kiszabás    0.683120

kiszabására    0.680044

végintézkedés    0.678884

Top 30 analogous words or synonyms for alapügyben

Article Example
Büntetőeljárás c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;
Büntetőeljárás d) az alapügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tagja a kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon megszegte;
Büntetőeljárás e) az alapügyben az ítéletet a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták, 1181
Büntetőeljárás A perújítás megengedhetőségének kérdésében, ha az alapügyben a járásbíróság járt el első fokon, a törvényszék, ha a törvényszék járt el első fokon, az ítélőtábla dönt. A perújítási indítványt - ha azt nem az ügyész nyújtja be - a perújítás megengedhetőségének kérdésében döntésre jogosult bíróság területén működő ügyésznél kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a megismételt eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak, illetőleg a megismételt eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át, egyidejűleg az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendelheti.
Büntetőeljárás a) az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy
Hamis vád 236.§. (1) Ha hamis vád folytán eljárás (alapügy) indult, ennek befejezéséig hamis vád miatt büntetőeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve a hamis vád elévülése az alapügy befejezésének napján kezdődik.
Perújítás Perújításnak van helye abban az esetben is, amikor a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több ítéletet hoztak, vagy ha az alapügyben hamis illetve hamisított bizonyítékot használtak fel, illetve akkor is, ha az ítéletet a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták meg.
Büntetőeljárás A felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani. A felülvizsgálati indítványt annál a bíróságnál is elő lehet terjeszteni, amelynek eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi. A legfőbb ügyész a felülvizsgálati indítványát - az alapügy irataival együtt - közvetlenül a Kúriánál terjeszti elő.