Top 10 similar words or synonyms for aktualizáló

abanovak    0.645449

lavináját    0.639569

előmeneteléhez    0.637682

átélésével    0.635637

ébresszenek    0.635309

szexmunkásokat    0.634726

vászonkép    0.631305

rónya    0.630507

nyíredi    0.629293

sapindales_    0.628596

Top 30 analogous words or synonyms for aktualizáló

Article Example
Hosts fájl Egy-egy vírustámadást gyakran a hosts fájl olyan módosítása is elkísér, ami megakadályozza az antivírusprogramokat aktualizáló szerverek elérését.
Sárváry Katalin Ugyanakkor ezzel egyidejűleg alkotásaiban megjelenik egy archaikus, ünnepélyes stílus is, példázva a művész végtelenül tágas kultúrtörténeti ismerettárárát és művészi aktualizáló-, adaptáló készségét.
MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság Az egyes dokumentumokat kidolgozó, szükség esetén átdolgozó, aktualizáló munkabizottságok tagjai a szakterületen tapasztalattal rendelkező, a szakmai közéletben ismert szakemberek közül kerülnek felkérésre. Kiemelt szempont, hogy a megrendelői oldal, a hatóságok, a tudományos szakmai élet és a tervezői, lebonyolítói, kivitelezői szakértői kör képviselete, szempontjai a lehető legteljesebb mértékben, folyamatosan megjeleníthetők legyenek, jól tükrözve a műszaki szabályozási problémák sokszínűségét és a közös érdekeket.
Szent Jakab apostol templom (Mórichida–Árpás) A kép kifejezetten aktualizáló politikai mondanivalójából fakadóan alig fél évtizedig lehetett elfogadható és érvényes. A kép által hirdetett összefogás nem jöhetett létre, Lipót császár a Wesselényi-féle összeesküvés résztvevőit, az oltárképen mellette térdelő Nádasdyt, Frangepánt és Zrínyit hamarosan kivégeztette. A mű eredetileg bizonyosan nem Árpásra készült, sokkal inkább Nagyszombatba, a magyar katolikus egyház akkori központjába, valószínűleg az ottani ferences templomba, és csak Nádasdyék lefejezése után kerülhetett Árpásra, a nagyszombati klarissza apácák távoli, eldugott birtokára. A képet minden bizonnyal művészi értéke miatt őrizték meg, ismeretlen festője a kor legjobb, a bolognai akadémizmus tanulságait ismerő magyarországi művészei közé tartozott.
Stasis rendszer Az ókori kultúrában és gondolkodásban mindenhol megfigyelhető a stazis és a kinesis, a két ellentét fontos részét képezte az ókori elveknek. A kinesist Arisztotelész azzal magyarázta, hogy aktualizáló (működőképessé tesz) szerepe van és a sztéziszben, mivel az interpretálja saját ellentétét is, a mozgalmasságot, a mozgást. Arisztotelész azt is megállapította, hogy a körülöttünk levő világban több hasonló, ellentétes kapcsolat is megfigyelhető: a levegő vízzé válik, majd a vízből levegő lesz, a gyerekek felnőnek, a kőből téglát készítenek a házakhoz, a feketéből fehér lesz és fordítva stb. Minden aktualizációhoz tartozik egy stasis, állapot is.
Manga Shakespeare Az említett elgondolástól, már csak egy lépés Bayer Antal gondolata, hogy a képregényadaptáció a (színházi) rendezéssel rokon, abban a tekintetben, hogy mindkettőnek fő feladata a szöveg hiányait vizuális elemekkel feltölteni saját eszköztárukból, így hasonló adaptációs nehézségekkel néznek szembe. Mivel a dráma törekszik elősegíteni ezt a feltöltést, szükségszerűen a korabeli színházhoz és ízléshez igazodik, amint ez színház-szemiotikai tanulmányokból kiderül, vagyis realista vizuális látványra törekedve időben és térben lehorgonyozott alkotássá válik. A dráma szövege, a jobb vizuális megvalósíthatóság érdekében nagymértékben tartalmazza korának külső jegyeit, szokásait, tipikus helyzeteit, szófordulatait stb. Mivel a drámaszöveg térben és időben lehorgonyozott, ezért könnyen elavul, így a rendezőnek rendszerint két választása van: vagy megváltoztatja, aktualizálja, adaptálja a közönséghez a drámai cselekmény kontextusát (a szereplők státuszát pl. pohárnokból tisztviselő, a helyszínt pl. királyi udvarból parlament, díszletet pl. nyoszolyából kanapé, nyelvezetet stb.), vagy lemond a dráma rendezéséről és aktuálisabb darabokra koncentrál. Az aktualizáló rendezés mindig nagy feszültséget kelt tartalom és forma között.