Top 10 similar words or synonyms for agrármérnökök

vegyészmérnökök    0.944852

építőmérnökök    0.933221

kertészmérnökök    0.923843

agrokémikusok    0.922785

mezőgazdászok    0.916879

kohómérnökök    0.915460

textiltervezők    0.915108

öttusaedzők    0.913796

építészmérnökök    0.913100

bányamérnökök    0.910956

Top 30 analogous words or synonyms for agrármérnökök

Article Example
Kaposvári Egyetem A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik.
Kaposvári Egyetem A diplomás mérnökök majdani tevékenysége főként a mezőgazdasági termelés, a termékfeldolgozás, a kereskedelem, a kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és infrastrukturális (szellemi) szolgáltatások területére irányul. Célunk olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik alkalmasak lesznek a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározására, a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, azok megvalósításának menedzselésére és a folyamatok ellenőrzésére.
Veress István (kertész) Rendszeres előadója volt az EMKE gazdatanfolyamainak, később a Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság előadássorozatainak, kertészetismereti előadásokat tartott 1950–60 között a középiskolai tanárok és 1966–72 között az agrármérnökök továbbképző tanfolyamain. A Román Televízió 1982-ben 15 részes sorozatot közölt vele "Kertészkedjünk Veress Istvánnal" címmel. Ezenkívül több mint 50 interjúban mutatták be munkásságát, módszereit.
Falvak Népe A mezőgazdasági rovatot 1974 közepéig Nagy Miklós vezette, nevéhez fűződik a lap négyoldalas szakmellékletének, a "Mezőgazdasági Útmutató"nak a szerkesztése is (1971-74). E rovat jeles szakírói Székely József, Szabó József, Varga András agrármérnökök, mezőgazdasági szakírók. A néphagyományok feltárását végző, a népi műveltség értékrendszerét tudatosító, valamint az irodalmi, zenei, képzőművészeti és tudományos ismeretek terjesztését szolgáló közművelődési rovat szellemi szervezője ugyanebben az időszakban Cseke Péter. A lap riportjait, elemző cikkeit, közügyi jegyzeteit Gy. Szabó Gyula, Zágoni Attila, Hajas István, Bazsó Zsigmond, Muzsnay Árpád és 1978-tól Ferencz S. István írja.