Top 10 similar words or synonyms for adatkezelés

eljárási    0.768659

jogosultság    0.766873

adóbevallás    0.730508

munkáltató    0.729530

tranzakciók    0.726107

döntéshozatal    0.722795

nyilvántartás    0.719779

tényállás    0.718873

pénzeszközök    0.716029

bizonylatok    0.715303

Top 30 analogous words or synonyms for adatkezelés

Article Example
Adatkezelés Így a fenti tevékenységek bármelyikét – előzetes felvilágosítás után – akkor lehet elvégezni, ha azt egy törvény elrendeli, vagy az érintett önkéntesen beleegyezett.
Adatkezelés Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát:
Adatkezelés Az adatkezelés a személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és tárolását, feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását és a további feldolgozásuk megakadályozását. kezelésekor figyelembe kell venni az ezt szabályozó adatvédelmi törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése szerint:
Adatkezelés a Vám- és Pénzügyőrségnél Az adatkezelés szabályait a Vám- és Pénzügyőrségnél (beleértve a nyilvántartás, az adatszolgáltatás és az adatvédelem szabályait) a 2004. évi XIX. törvény 34. - 39/A. §-ai állapítják meg. A szabályozás kiterjed a Vám- és Pénzügyőrségnek a törvényben szabályozott bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási és rendészeti feladataira.
Adatvédelem Az adatkezelés konjuktív feltétele az "adatkezelés célhoz kötöttsége" elvének való megfelelés is, amely így szól:
Adatvédelem A 3. § 10. pont szerint adatkezelés:
Adatvédelmi biztos Magyarországon Jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.
Adatvédelem (2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Harangozó Attila A magyar igazságügyi adatkezelés alkotmányossági szempontjai de lege ferenda - Bírák Lapja 2010 1-2.  50-63. o.
Adatvédelem (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.