Top 10 similar words or synonyms for őrkanonok

prépost    0.848302

nagyprépost    0.840468

kanonoknak    0.828016

főesperes    0.820300

kanonok    0.800568

olvasókanonok    0.799839

kanonokká    0.798768

székeskáptalan    0.783594

káptalané    0.774227

kanonokot    0.772642

Top 30 analogous words or synonyms for őrkanonok

Article Example
Maroscsúcs 1532-ben Csúcsi Tomori Zsigmond Budafelhévizi prépost és Gyulafehérvári őrkanonok volt.
Bezegh András Bezegh András (1788 – Eger, 1859. május 17.) egri őrkanonok és apát, szentszéki vizsgáló.
Csete Antal Csete Antal (1804 – Pest, 1872. június 2.) prépost és veszprémi őrkanonok.
Szent Anna-kápolna (Székesfehérvár) A kápolnát 1711 és 1729 között Nádasdy László csanádi püspök, egyúttal székesfehérvári őrkanonok restauráltatta, ekkor került a tetőre a barokk stílusú huszártorony.
Danilovics Mihály Pappá szenteltetett 1835-ben; Keresztelő Szent Jánosról címzett stólai prépost, kassai székesegyházi őrkanonok és szentszéki ülnök, a kerületi elemi iskolák felügyelője. A Katolikus Lelkipásztor című folyóiratba írt cikkeket.
Balásfy Tamás Erdélyi unitárius nemesi családból származott. Iskoláit szülővárosában, Bécsben (1602) és Rómában végezte. 1604 táján hazatért. Pappá szenteltetve, 1607-től 1617-ig győri őrkanonok volt és 1611-ben jelen volt a nagyszombati zsinaton; 1613. augusztus 21-én boszniai címzetes püspökké nevezteték ki, és egyúttal a szalavári apátságot és a kapornoki prépostságot nyerte. 1618-ban pozsonyi prépost, 1621-ben váci, 1622-ben pécsi püspök lett.
Bunyitay Vince 1860-ban Nagyváradon szentelték pappá. Bihar megyében volt plébános. 1871-től püspöki könyvtárnok, 1893-tól kanonok, 1897-től felsőgagyi apát, 1907-től őrkanonok, 1915-ben címzetes püspök volt. 1884-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Az egyik szerkesztője volt az Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (I–V. Budapest 1902–12) című forráskiadványnak.
Erdélyi Vazul A teológiát Pesten és Bécsben tanulta. Pappá szentelése Nagyváradon volt, ahol nemsokára parókus lett. 1835-ben székesegyházi kanonok lett, majd őrkanonok és a nagyváradi kis-szeminárium rektora. I. Ferenc király 1842. augusztus 2-án nagyváradi püspöknek nevezte ki, miután XVI. Gergely pápa 1843. január 30-án prekonizálta, Lemény püspök 1843. június 11-én Balázsfalván püspökké szentelte.
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2009. március 19-én Pápai Lajos megyés püspök áldotta meg a fegyintézet kápolnáját, amit Szekeres János sopronkőhidai fegyházlelkész, őrkanonok 17 évi börtönpasztorációs munkája eredményeként létesített. Szekeres János atya adománya az oltárkép, 1800-as években készült "Utolsó Vacsora" jelenet. A kápolna keresztúti stációi Gergely Kosza Attila festőművész adománya. A kápolna építésztervezője Harsányi István, a ferences rend főépítésze.
Gergely püspök 1343‑1359 között váradi őrkanonok, aki 1359 májusában választott, augusztus 29.‑december 21. között választott és megerősített, 1360. március 26-ától tényleges csanádi püspök. Rendezte elődei díjhátralékait, s a csanádi egyházmegyében oltáralapítványt tett. I. (Nagy) Lajos magyar király követeként közvetített Velence és Genova viszályában.