Top 10 similar words or synonyms for usages

tomlin    0.965982

esclave    0.960571

metzger    0.960158

interprètes    0.959772

volkmar    0.957830

differently    0.957796

eingeleitet    0.957706

islamiques    0.957621

albertaceratops    0.956868

modernité    0.956542

Top 30 analogous words or synonyms for usages

Article Example
פייר בורדייה החל משנת 1965, עם פרסום ספרו על השימוש החברתי בצילום - אמנות ביניים ("Un Art Moyen: Essais sur les usages sociaux de la photographie"), שאחריו פרסם את אהבת האמנות ("L'amour de l'Art") ערך בורדייה סדרת מחקרים אודות הפרקטיקות התרבותיות החדשות. בניגוד למחקרים בסוציולוגיה של האמנות שראו באמנות מתחם אוטונומי בעל מימד אמנציפטורי, עבור בורדייה האמנות אינה אלא "שדה", אחד מני המוסדות החברתיים הרבים שבהם מתארגן הידע. עבורו, האמנות אינה צופנת בחובה כל יסוד אוטופי, אלא מהווה שדה חברתי אשר מכונן על ידי מניפולציות דכאניות מוסתרות היטב. בורדייה גורס, בהשפעת העמדה המרקסיסטית, כי המוסדות התרבותיים המובהקים כדוגמת הדת, המדע והאמנות, באשר הם מתיימרים לייצג תובנות וערכים אוניברסליים, משרתים בפועל אינטרסים פרטיקולאריים-מעמדיים; הם ממלאים פונקציה אידאולוגית, הווה אומר, הם עשויים למסך את התודעה, לשקף את המציאות הכלכלית השוררת באורח מסולף. בניסוחו של מרקס, ביכולתם לעצב 'תודעה כוזבת' ביחס להוויה החברתית הקיימת.