Top 10 similar words or synonyms for liebet

französischen    0.969827

eingeleitet    0.963114

rufe    0.959702

erschienen    0.959615

siedler    0.958625

schuch    0.955760

botschaft    0.955658

nachlaß    0.954432

aufgabe    0.953387

übertragen    0.952402

Top 30 analogous words or synonyms for liebet

Article Example
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 74 הפרק השביעי הוא אריה לאלט. האריה כתובה במשקל שלש שמיניות וקדמה, בין היתר מלמד על אופיה הזריז, וכתובה לכל התזמורת למעט החצוצרות והטימפני. היא נפתחת בנושא תרועה לאבובים, אחריו הם מנגנים יחד עם כלי הקשת ריטורנלו. תיבה 109 היא קדמה הפותחת פרק פנימי קצר (תיבות 109 - 133) במשפט "ייסוריך", שאינו מלווה בריטורנלו המהיר של כלי הקשת אלא שתפקיד התזמורת כולל בעיקר ליווי באקורדים על הפעמה המודגשת, להוציא הקונטינואו המנגן תפקיד משלו וקטעים קישוטיים של האבובים. האלט שר נושא המכיל גם מוטיב משולש בדמות טריולות. ניתן להשוות האריה, לאריות דומות שכתב באך בקנטטות לסולנית אלט בלבד.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, (גרמנית: "אִישׁ כִּי יֶאֱהָבַנִי יִשְׁמֹר אֶת־דְּבָרִי") היא קנטטה דתית מאת יוהאן סבסטיאן באך. הקנטטה נכתבה במסגרת משרתו בלייפציג עבור יום ראשון של פנטקוסט ובוצעה ב-28 במאי 1724, אך ייתכן כי בוצעה לראשונה בכנסיית פאולי שהייתה ואינה עוד באוניברסיטת לייפציג, ב-16 במאי 1723, פנטקוסט שנה קודם לתאריך המאוחר. הקנטטה חולקת קטעי לברית ולחן משותפים עם הקנטטה בעלת השם הזהה רי"ב 74, שנכתבה עבור חג פנטקוסט בשנה שלאחר מכן, 1725.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 הרצ'יטטיב לסופרן נפתח במצב רוח מנוגד למצב הרוח המרומם בו הדואט פותח ומסיים, כאשר כלי הקשת והקונטינואו מנגנים אקורד מינור (לה). הרצ'יטטיב אומנם נפתח יבש אך בכל זאת תפקיד הסופרן משובץ קישוטים מלודיים. בתיבה התשע-עשרה הרצ'יטטיב הופך אריוזו (דמוי אריה) ומשנה אופיו באחת, כאופייני לפרקי רצ'יטטיב, באקורד מז'ור (סול), בו גם יסתיים הפרק.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, (גרמנית: "אִישׁ כִּי יֶאֱהָבַנִי יִשְׁמֹר אֶת־דְּבָרִי") היא קנטטה דתית מאת יוהאן סבסטיאן באך. הקנטטה נכתבה במסגרת משרתו בלייפציג עבור יום ראשון של חג השבועות ובוצעה ב-20 במאי 1725. חלק משמעותי מהקנטטה שאול מהקנטטה בעלת השם הזהה רי"ב 59, שהולחנה עבור חג השבועות שנתיים קודם לכן ב-1723. היצירה נבדלת בתזמור המשודרג ובהיקף היריעה הרחבים יותר מאשר ברי"ב 59, כמו גם בלברית מאת משוררת אחרת, על אף הפסוק הפותח הזהה.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 74 הקנטטה אומנם זכתה ללברית מקורית, אך חלק ניכר ממנה שאוב מקנטטה רי"ב 59. רי"ב 74 רחבה יותר מבחינת היקפה התוכני, ייתכן והסיבה לכך נעוצה באובדן חלק מרי"ב 59, אפשרות נוספת היא שבאך לא השלים את כתיבת רי"ב 59 כפי שתכנן. רי"ב 74 רחבה יותר גם מבחינת תזמורה, אומנם התזמור של רי"ב 59 מלמד על תזמור עשיר הנמנה עם שתי חצוצרות, אך חסר, ובולטת בהיעדרה חצוצרה שלישית ואגף כלי נשיפה מעץ, ייתכן מאילוצי היקף התזמורת ולוח זמנים דחוק בהלחנתה.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 74 הפרק השישי הוא רצ'יטטיב קצר לבס. הרצ'יטטיב מתוזמר לשלשת האבובים ולקונטינואו. הרצי'טטיב פותח במינור דרמטי אך מחליף הרמוניות רבות (אופייני להלחנתו של באך) כך שכאשר הבס מדקלם "המשיח ישוע", ההרמוניה מז'ורית ומלווה באקורדים מתחלפים והרצ'יטטיב נחתם בדו מז'ור. על אף יריעתו הקצרה הרצ'יטטיב הוא דוגמה ומופת לסגנון ההלחנה העשיר של באך.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 פרקי היצירה
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 הפסוק הראשון בדואט הולחן למעשה עשור קודם לכן (1714) על ידי באך כרצ'יטטיב בקנטטה רי"ב 172. אף על פי שאין קשר בין לחן הרצ'יטטיב לדואט, ראוי לציין כי הרצ'יטטיב הוא דוגמה בולטת אף בהלחנתו של באך לביטוי הרמוני חריג.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 הכוראל כתוב בסול מז'ור, אך כמקובל אצל באך ההרמוניה מתחלפת באופן תכוף והקולות מדגימים כרומטיות. ארבע התיבות האחרונות (וקדמה) הן שירת הללויה במלודיה הנבדלת מהתקדמות הכוראל המגיעה להשלמה עם תוכנו המוזיקלי של הכוראל באקורד הסיום. הכוראל מופיע גם בקנטטה רי"ב 74 ומנגינתו בקנטטות רי"ב 172 (בדואט האחרון מרכיב מלודי), כוראל ברי"ב 175, כוראל במוטט רי"ב 226 וכשני הפרלוד-כוראל הראשונים באוסף שמונה עשר כוראל פרלודים-רי"ב 651 ו-652.
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, רי"ב 59 סיום הקנטטה באריה בעלת האופי האישי והצנוע, לא תואם את סגננו של באך, וחלק מהביצועים משלימים הכוראל החותם החסר בחזרה על פרק הכוראל המרכזי.