Top 10 similar words or synonyms for kritischen

börnes    0.952834

mystik    0.950635

rabbiners    0.950487

taubler    0.946745

übersetzung    0.945267

monographien    0.944641

neuausgabe    0.943469

ganzen    0.943052

gehalten    0.942349

ägyptische    0.941455

Top 30 analogous words or synonyms for kritischen

Article Example
יוסף שכטר את ספרו "Prolegomena zu einer kritischen Grammatik" (גרמנית: "אקדמות לדקדוק ביקורתי"), שיצא לאור במסגרת הסדרה "כתבים בהשקפת עולם מדעית" (הוצאת שפרינגר, בין פרסומי החוג הווינאי), כתב בהשפעת שליק, וייסמן ולודוויג ויטגנשטיין. כבר בהיותו בווינה כתב מאמרים בעברית על לימודי היהדות, הפילוסופיה והלוגיקה. חלקם נדפסו אז בכתבי-עת בארץ ישראל, כגון ב"מאזניים" (החל בכרך א' תרצ"ד) וב"גליונות" של יצחק למדן (החל בכרך ב', תרצ"ה). בשנת תרצ"ד ראתה אור חוברת מפרי עטו – "מבוא קצר ללוגיסטיקה" – המחקר הראשון בלוגיקה בעברית המודרנית. ההקדמה לחוברת זו נכתבה בידי פרופ' שמואל הוגו ברגמן, אשר ציין "גדולה היא זכותו של ד"ר יוסף שכטר שנתן לנו כאן תורת-ההגיון המתמטית כתובה בשפתנו. הספר הזה הוא ספר מקורי שנכתב בעברית על ידי בעל מקצוע שהצטיין כבר על ידי מחקריו בנושא זה. הופעתו היא בעיני תחנה חשובה בדרך אל יצירת ספרות מדעית עברית". מאמר חשוב אחר שלו, חדשני וחלוצי כדרכו, היה "התלמוד מבחינת ההגיון הלשון", אשר נתפרסם ב"כנסת" תרצ"ט, ובו נעשה ניסיון לזווג את שני העולמות שבהם הצטיין שכטר: עולם התלמוד ועולם הלוגיקה.