Top 10 similar words or synonyms for נתפרסם

התפרסם    0.751374

הוזכר    0.715409

הודפס    0.701565

פורסם    0.673101

אוזכר    0.664725

נכתב    0.660266

צויין    0.651222

נדפס    0.649797

מצוטט    0.642093

נודע    0.638220

Top 30 analogous words or synonyms for נתפרסם

Article Example
ניו יורק סאן בספטמבר 2008 נתפרסם כי העתון עומד על סף סגירה.
מיקי שביב בשנת 2011 עבר עם משפחתו להרצליה. בראשית 2013 נתפרסם כי מיקה ומיקי שביב נפרדו.
לוקיוס קווינקטיוס קינקינטוס היה סמל אהבת המולדת באגדות של הרפובליקה הרומית. נתפרסם בפשטות הליכותיו ובויתוריו על כוח שניתן לו.
אהרן אלפנדרי הרב אהרן אלפנדרי (תס"א - תקל"ד; 1701–1774) היה מחכמי איזמיר, נתפרסם בשל ספריו יד אהרן ומרכבת המשנה.
יצחק אונא הרב אונא נתפרסם כמסביר מעולה בשיעוריו ובהרצאותיו בנושאים תורניים והיסטוריים. הוא היה מיוזמי "משרד השחיטה", ועמד בראשו משנת ‫‬ה‫'‬תרפ"ח‫ (1928) ועד עלייתו לארץ ישראל בשנת ‫‬ה‫'‬תרצ"ה‫ (1935).‬
בן כושים בעברית נתפרסם הספר בשם "בן־כושים" ויצא לאור בשנת 1947 בהוצאת עם עובד בתרגומו של נח שטרן. בתקופה בה התפרסם הספר בעברית, המילה "כושי" עוד נחשבה תקינה פוליטית.
טה חוסיין חוסיין חיבר מאמרים וספרים רבים, אולם במערב הוא נתפרסם בעיקר בזכות הביוגרפיה שלו, "הימים" (אל איאם). כלל עבודותיו פורסמו ב-16 כרכים.
ישראל דב בער מווילעדניק החל משנת תקפ"ט (1829) התפרסם כ"צדיק מווילעדניק". נתפרסם כבעל מופת ורבים שיחרו לפיתחו. לאחר פטירתו של רבי אהרן מסטרשלה ופטירת בנו הסתפחו אליו רבים מחסידי סטרשלה.
יוסף בן שלום אשכנזי ספרו פירוש על ספר יצירה נתפרסם במהלך הדורות בלא שם מחברו. הספר היה מיוחס ל'ראב"ד' - אך היה ידוע שאין זה הראב"ד מפרשו של הרמב"ם וזקן דורו, ואף לא הראב"ד מנרבונה, שפעלו באותה תקופה (סביבות ד'תת"ק -
חיבור ספר הזוהר ממועד פרסומו במאה ה-13 ועד ימינו אנו, נקודת המוצא הוודאית והמוסכמת נוגעת לפרטי פרסומו של ספר הזוהר. ספר הזוהר נתפרסם לראשונה על ידי המקובל הספרדי ר' משה בן שם-טוב די-לאון (רמד"ל).