Top 10 similar words or synonyms for מכבדים

מחבבים    0.774002

דוחים    0.773427

כיבדו    0.771077

מסתירים    0.763603

מסכנים    0.760077

תופשים    0.754487

מבססים    0.752588

מפרים    0.750602

רומסים    0.749075

מאשימים    0.748760

Top 30 analogous words or synonyms for מכבדים

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
יצחק מדרוהוביץ' בנו רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה אומר כי בכל יום מכבדים אותו או את אביו לדרוש בהיכל מסוים בגן עדן, יום אחד את אביו בגלל היותו אביו של רבי יחיאל מיכל, ויום אחד מכבדים אותו בגלל היותו בנו של רבי יצחק.
משולש K כמקובל ביחס לארגוני כשרות, לא הכל מכבדים אישור כשרות של משולש K. אנשי משולש K מייחסים זאת ליריבות מסחרית בין ארגוני כשרות אחרים לבינם.
סנזיינה סנזיינה (ברומנית: Sânziană), המכונה גם דרגאיקה (Drăgaica), היא יצור מיתולוגי רומני, קוסמת טובה מהסוג המכונה יילה, שהופכת לקוסמת רעה, אם לא מכבדים את יום חגה ב-24 ביוני.
תל"י (תוכנית חינוכית) חינוך תל"י מבקש לטפח לומדים המכירים, מכבדים ואוהבים את מורשתם, ויחד עם זאת, בעלי חשיבה ביקורתית כלפיה. בכך, מאפשר חינוך תל"י לתלמידיו לחוש עצמם כממשיכי המסורת ומחדשיה.
בדואים מנהגים נוספים נובעים מהבדידות של הקבוצות השבטיות ובהן הכנסת האורחים ובמנהג הזה הבדואים מכבדים כל מי שנכנס במשהו כדי להפגין את כבודם.
זכות ההתחקות היו מכבדים את זכות האבא שלא לבצע בדיקה, לכן לעולם לא ידע ביולוגית שזה ילדו. אבל בגלל הסירוב הוא מסיק משפטית שזה הילד שלו. המשמעות – הוא ישלם מזונות.
השבועה האולימפית נוסח שבועת השופטים: "בשם כל השופטים ובעלי התפקידים, אני מבטיח שנשפוט במשחקים אולימפיים אלו ללא משוא פנים, כשאנו מכבדים ומצייתים לחוקים שנקבעו ברוח הספורטיבית האמיתית."
האמת והשלום אהבו משמעותו של הניב היא: שני הצדדים נשארים בדעותיהם, אך למרות חילוקי הדעות הם מכבדים את זולתם ושומרים עמו על יחסי שלום, אהבה וידידות.
האבן השחורה מוסלמים רבים מתייחסים לאבן כחפץ בעל ייחוד ותו לא. הם מכבדים את האבן, כפי שנהג עמר בן אל-ח'טאב (הח'ליף השני), מתוך נאמנות למוחמד, אך הם לא מייחסים חשיבות מיסטית לאבן עצמה.
שד"ר כך למשל מספר אברהם צבי אידלסון כי בעת ששהה רבי יעקב מאיר בבוכארה נקראו כל הילדים שנולדו אז על שמו, כי "היו מכבדים כל שד"ר ירושלמי כמלאך אלקים ממש". זאב וילנאי מתאר את מעמדו של השליח בקרב קהילות הגולה: