Top 10 similar words or synonyms for מאשימים

האשימו    0.838488

תופשים    0.792826

החשיבו    0.789326

מכשילים    0.783819

שנאו    0.781447

והאשימו    0.779325

והאשימה    0.769174

העריצו    0.767647

שהאשימו    0.766017

הוקיעו    0.763454

Top 30 analogous words or synonyms for מאשימים

Article Example
הרברט שלטון מתנגדיו ומבקריו מאשימים אותו בכך ששיטתו אינה אלא נוכלות.
הטיות פוליטיות בתקשורת מנגד, רבים מאשימים את התקשורת - בעיקר האמריקנית - בהיותה מוטה דווקא לצד ישראל.
פלוריסיינטה האחים של פדריקו מאשימים את הזמרת בכל המעשים שקרו בבית, לכן פלור מסתירה ממנו שהיא הזמרת.
ניורד האל ניורד היה אחראי על המים בעולם הארצי ואם הייתה בעיה ביבול היו מאשימים אותו בכך .
יוזמת ז'נבה בימין מאשימים שוויתרו על אתרים אילו אך לא על שטחי המשולש בה לדבריהם מתגוררים תושבים עוינים.
רודיאו הארגונים השונים לזכויות בעלי החיים מאשימים את הרודיאוים על התעללות בבעלי חיים ויש אנשים שעקב זאת מחרימים
שדה הבצל תוך זמן קצר נתפסים שני הפושעים ובמשפט הם מאשימים אחד את השני ברצח. לבסוף הם נידונים למוות.
הלוואת סאבפריים המבקרים גם מאשימים את שוק ההון האמריקאי באפליה גזעית בהקצאת ההלוואות, כאשר שוק הסאבפריים מיועד בעיקר ללווים אפרו-אמריקאים.
חטיפה בידי חוצנים חטופים רבים נזכרים בחטיפה רק לאחר טיפול בהיפנוזה. ספקנים רבים מאשימים את ההיפנוזה בהמצאת הזכרונות הכוזבים של החטיפה.
האביב הערבי גם המפגינים ביוון מאשימים את חברי הפרלמנט שהם "גנבים", ובכך מביעים דרישה למערכת פוליטית שקופה יותר, ייצוגית יותר ופחות ניתנת להשפעה בידי כוחות כלכליים חזקים.