Top 10 similar words or synonyms for לתפוצת

לצמיחת    0.748901

להכחדת    0.711101

לדעיכת    0.699903

להחלשות    0.699511

להתפתחות    0.695366

להיעלמות    0.695348

לפריחת    0.680970

לגדילת    0.679571

להיחלשות    0.678314

להתמעטות    0.675127

Top 30 analogous words or synonyms for לתפוצת

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Defense Update במרץ 2012, היו לתפוצת הירחון 220,000 קוראים.
יעקב קרנץ עלייתה של תנועת המוסר בתקופה שאחרי פטירתו סייעה לתפוצת כתביו.
הומוסקסואליות ביוון העתיקה ברם, קיימים מספר גורמים נוספים לתפוצת הפדרסטיה ביוון:
משפחת קלונימוס ידוע כי בני המשפחה העבירו פיוטים מאיטליה לאשכנז ותרמו לתפוצתם, ויש המקשרים אף את תפוצתו של הפיוט ונתנה תוקף לבני המשפחה, כיוון שאמנון ממגנצא היה רבו של רבי קלונימוס בן משולם, וזה האחרון תרם לתפוצת הפיוט של רבו באשכנז. רבי קלונימוס בן משולם זה תרם גם לתפוצת פיוטיו של אביו רבי משולם הגדול באשכנז.
מיאסטניה גראביס הבדיקה הקלינית מאשרת את חולשת והתעייפות השרירים הפגועים. החולשה אינה מתאימה לתפוצת עצב יחיד, שורש עצבי או מיקום ספציפי במערכת העצבים המרכזית.
יקינתון מזרחי ההלקט (פרי הבנוי משתי שחלות ויותר) עשוי שלוש קשוות (חלק בדופן הפרי), וזרעיו אינם מרובים. הזרעים נושאים גופיף שומן, החביב על נמלים ומסייע כנראה לתפוצת הצמח.
מלריה באפריקה שמדרום לסהרה מחקרים אפידמיולוגיים שנערכו מצאו כי תפוצת לימפומת בירקיט נמצאת ביחס ישר לתפוצת המלריה שנגרמת בעקבות הדבקות בטפיל "P. falciparum" ביבשת אפריקה, שכן נמצא כי ילדים אשר נושאים טפיל זה בדמם נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בלימפומת בירקיט.
טרשת נפוצה שמה של הטרשת הנפוצה אינו מתקשר לתפוצת המחלה בקרב האוכלוסייה, שהיא, כאמור, אינה גבוהה, אלא דווקא לעובדה שהיא מפוזרת במוח ובחוט השדרה, שני האיברים העיקריים של מערכת העצבים המרכזית, אשר אותה תוקפת המערכת החיסונית.
Entamoeba histolytica ההדבקה מתרחשת בעיקר על ידי בליעת הכיסיות, בדרך כלל באמצעות זיהום ממזון או משקה. זבוב הבית מסייע לתפוצת המחלה, בין היתר על ידי דגירה בצואה, הטלת הביצים ומשם נדידה למזון בחזרה. דרך הדבקה נוספת היא במגע מיני, אוראלי או אנאלי.
מתאמפטמין דרך ההכנסה הכי לא שכיחה לצריכת מתאמפטמין הוא כנראה הכנסה רקטלית. ההשפעה של הסם היא חלשה וארוכה ולא מתרחש נזק לשיניים, עור או דרכי הנשימה באף (כאשר מניחים שהמתאמפטמין שמוכנס לגוף לא בא במגע עם החלקים המוזכרים בגוף). השפעת הסם החלשה בדרך זו, היא שגורמת לתפוצת השיטה להיות לא שכיחה.