Top 10 similar words or synonyms for לשגשוג

לשגשוגה    0.752014

להתפתחותה    0.733479

לפריחה    0.728956

לפריחת    0.724140

לצמיחה    0.713857

לקיפאון    0.692536

לצמיחת    0.691347

לנטישת    0.690845

למיתון    0.689351

לשפל    0.688137

Top 30 analogous words or synonyms for לשגשוג

Article Example
הלוואי (שיר) מילות השיר מביעות משאלה לשגשוג, אחדות ושלום:
זלוטשוב במחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעה העיר לשגשוג כלכלי.
קינת דוד בנות ישראל מצוות להתאבל על שאול, כזיכרון לשגשוג, לצמיחה ולפריון שסיפק במהלך כהונתו.
אמא פולאר שם המטבח, וקודם כל, של החביתות, הביא לשגשוג מהיר של בית הארחה.
פשקאן לשגשוג המקום תרמה גם הקהילה היהודית המקומית שמנתה בשנת 1899 14% מתושבי העיר (1862 תושבים).
פשקאן בשנת 1869 בניית מסילת הברזל צ'רנוביץ - סוצ'אבה -רומן תרמה גם היא לשגשוג העיירה.
פרימן דייסון דייסון מאמין שהטכנולוגיה יכולה להביא לשגשוג עולמי, ולדה-אורבניזציה בעקבות ההתקדמויות בתקשורת ובאנרגיה ירוקה.
דגל רואנדה החלק הכחול בדגל מייצג שמחה ושלום, הצהוב מייצג סמל להתפתחות כלכלית, והירוק מייצג את התקווה לשגשוג. השמש מייצגת השכלה.
וורו פתיחת תחנת הרכבת בעיר ב-1889 על הקו פסקוב-ולגה חיברה את העיר לסנקט פטרבורג ולריגה, והביאה לשגשוג כלכלי ותרבותי.
קתדרלת אוטן זהו, לפיכך, ייצוג אופטימי של יום הדין, התואמת את לשגשוג ולהלך הרוח הכללי בתקופה בה נבנתה הקתדרלה.