Top 10 similar words or synonyms for לצמיחתה

להתפתחותה    0.859686

לפריחתה    0.785181

לפיתוחה    0.777425

לשגשוגה    0.761964

ליצירתה    0.752676

להצלחתה    0.740332

להתפתחותו    0.732405

להתעוררות    0.732259

להיווצרותה    0.728806

לעלייתה    0.727524

Top 30 analogous words or synonyms for לצמיחתה

Article Example
דנוור בשנת 1870 העיר חוברה לראשונה למסילת רכבת מה שתרם לצמיחתה באופן משמעותי.
הגירה לארצות הברית ההגירה לארצות הברית הייתה הגורם המרכזי לצמיחתה של ארצות הברית מפרובינציה בריטית בצפון אמריקה לכדי מעצמת-על.
ברום (אוסטרליה המערבית) תקופת השגשוג בענף הכרייה באוסטרליה המערבית בשנות השישים, יחד עם התפתחותו של ענף התיירות, גרמו לצמיחתה של העיר. ברום היא אחת הערים שקצב גידולן הוא המהיר ביותר באוסטרליה.
נאו-מרקסיזם מצד שני, דוחים הנאו-מרקסיסטים את התחזיות המרקסיסטיות באשר לעתיד, החל מהתרוששות והתאחדות מעמד הפועלים ועד לצמיחתה של חברה סוציאליסטית אוטופית.
הפרהוד האירועים שימשו כגורם מאיץ לצמיחתה של המחתרת הציונית בעיראק ולתהליך שבסופו של דבר הביא לעליית יהודי עיראק לארץ ישראל במבצע עזרא ונחמיה, 10 שנים לאחר מכן.
הנבואה הקלאסית בישראל הנבואה הקלאסית הופיעה בישראל באמצע המאה ה-8 לפנה"ס. את הסיבות לצמיחתה ולנושאי הטפותיה יש לחפש על רקע התהליכים המדיניים בזירה הבינלאומית מחד גיסא ועל רקע התהליכים החברתיים-כלכליים בישראל מאידך גיסא.
המומינים הפופולריות הרבה לה זכתה הסדרה לאורך השנים ברחבי העולם, ובמיוחד ביפן, הובילה לצמיחתה של תעשייה משגשגת המוכרת מוצרים נלווים של סדרת ספרי המומינים. הדמויות הראשיות ודמויות המשנה של הסדרה מופיעים על גבי מוצרים רבים, החל מחולצות ועד כרזות.
וואן פיס הפופולריות הרבה לה זכתה הסדרה לאורך השנים ברחבי בעולם, ובמיוחד ביפן, הובילה לצמיחתה של תעשייה משגשגת המוכרת מוצרים נלווים של הסדרה. דמויות הראשיות ודמויות המשנה של הסדרה מופיעים על גבי מוצרים רבים, כגון בגדים, כרזות, משחקי שולחן, משחקי קלפים ובובות.
פילוסופיה מכניסטית דעות אלו אשר חולקות על תפיסת העולם האריסטוטלית, בצירוף התצפיות החדשות המעידות על ליקויים בתורה זו, הן אלו שהיוו מצע לצמיחתה של דרך חשיבה חדשה מנוגדת לתפיסה האריסטוטלית ששלטה בכיפה עד המאה השבע עשרה.
הונגריה לפני מלחמת העולם השנייה היה המשק ההונגרי בעיקר משק חקלאי, והייצור של המדינה היה במידות קטנות. המחסור של המדינה במשאבים טבעיים לא תרם לצמיחתה, והמיקום האסטרטגי שלה יצר תלות מסורתית בסחר חוץ.