Top 10 similar words or synonyms for לצמיחת

להתפתחות    0.796072

לפריחת    0.764575

להתגבשות    0.764371

לתפוצת    0.748901

להתרחבות    0.745703

להתחזקות    0.744270

לדעיכת    0.735193

להיווצרות    0.729967

לגדילת    0.725173

לצמיחה    0.719224

Top 30 analogous words or synonyms for לצמיחת

Article Example
מקס ובר ביטוי בולט במיוחד לצמיחת הרציונליזם מוצא ובר בהתפתחות הביורוקרטיה והמדינה הביורוקרטית.
סמבה בתי ספר לסמבה שימשו קרקע לצמיחת קבוצות ומוזיקאים ונתנו לגיטימציה להתפתחות הסגנון.
דוב המשקפיים הם מפזרים זרעים ובכך תורמים תרומה ישירה לצמיחת היערות שבהם הם חיים.
ברית כוחות הימין פעמים רבות שהמפלגה לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה ולאורך השנים היוותה כר פורה לצמיחת פעילים פוליטיים המתנגדים לפוטין.
אוריאל לין ההשקעה בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים כמו בריכות סולאריות, במימון משרד האנרגיה שניתן למשפחת ברודצקי לפיתוח בריכות סולאריות באזור יריחו, תרמה לצמיחת אורמת, אנרגיה סולארית וביומסה.
אגט על אף מחקרי עומק רבים ושיפור בטכנולוגיה ובשיטת המחקר, מקור הסיליקה הנדרשת לצמיחת אגט אינו ידוע בוודאות. משקעי אגט – שהם תהליכים מורכבים ורב שלביים – מייצגים בעיה גדולה למדענים.
ASIC ככל שגדלי השבבים התכווצו וכלי התכנון השתפרו במהלך השנים, הסיבוכיות והפונקציונליות הביאו לצמיחת ממדי ה-ASIC מ-5,000 בשנות ה-80 ועד ליותר מ-100 מיליון שערים לוגיים.
אסי שמלצר לאורך השנים, שימש שמלצר בתפקידי ניהול רבים בקבוצת שלמה החזקות, והיה שותף יחד עם אביו, שלמה, להחלטות אסטרטגיות רבות שהובילו לצמיחת הקבוצה.
חמישה שבועות בכדור פורח בפרק ט"ז, משווה הדוקטור את אפריקה ל"מכונה האחרונה" שתשמש כמקום לצמיחת האדם לאחר שיבשות אמריקה תתייבשנה. תיאורו הוא של יבשת אפריקה שעברה אילוף ותירבות.
גשם לגשם השפעה רבה בתרבות, במקורות ובמסורת היהודית שכן תלותה של ארץ ישראל בגשם לצמיחת היבול נתנה להופעתו בזמן ובמידה הנדרשת חשיבות רבה. בתנ"ך נאמר על ארץ ישראל .