Top 10 similar words or synonyms for לצמיחה

לגדילה    0.770307

לאבטלה    0.768870

להתאוששות    0.766574

לפריחה    0.753953

להתרחבות    0.753499

לקריסה    0.752640

ליציבות    0.749775

להדרדרות    0.735795

להתפתחותה    0.731436

לשחיקה    0.729823

Top 30 analogous words or synonyms for לצמיחה

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Flyff - הם יצרו אדמה, לצמיחה וגדילה 
ראש דשא ב-1995 בנק דיסקונט השתמש בראש הדשא בפרסומתיו כדוגמה לצמיחה.
דנג שיאופינג הרפורמות שהוביל הובילו לצמיחה מסיבית של התמ"ג הסיני
לנדמרק אדיוקיישן החברה מציעה סדנאות בנושאים שונים שמטרתן להביא את המשתתפים לצמיחה אישית.
צמיחה כלכלית חוקרי כלכלה דנו במגוון של גורמים העשויים לתרום לצמיחה. אלו כוללים:
קינת דוד בנות ישראל מצוות להתאבל על שאול, כזיכרון לשגשוג, לצמיחה ולפריון שסיפק במהלך כהונתו.
ראי אדמה בפסקה האחרונה של השיר מדגיש טשרניחובסקי את המתח שבין ההקרבה לצמיחה ולבניין היישוב, ומציין כי האבידות לא היו לשווא.
טלקומוניקציה ברמת המקרו-כלכלה, ישנם חוקרים מצביעים על קשר בין תשתיות טלקומוניקציה טובות לצמיחה כלכלית. אך לא כל החוקרים מסכימים בנושא.
המהפכה הלבנה הרפורמה הבולטת ביותר הייתה חלוקת הקרקעות. הרפורמה הובילה לצמיחה כלכלית מואצת באיראן. בין השנים 1963-1970 הוכפל התל"ג של אירן.
כלכלת איראן כל אלו, בנוסף לצמיחה בקצב מתון למדי, מיעוט השקעות זרות ומקומיות, ואי יעילות של המשק, מביאים לבריחת מוחות משמעותית ביותר.