Top 10 similar words or synonyms for להתרת

לשלילת    0.685331

להגבלת    0.638834

התרת    0.634945

לכפיית    0.622762

להחלת    0.618800

להבטחת    0.617149

למיסוד    0.603979

להפרת    0.601647

לפסילת    0.596327

וביטול    0.591818

Top 30 analogous words or synonyms for להתרת

Article Example
בג"ץ ש.י.ן נגד המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין ה. "התכלית הראויה להתרת הזכות"
ברית זוגיות החוק קובע גם כללים להתרת ברית הזוגיות, כלומר לפרידתם של בני הזוג זה מזה.
איסור פרסום בנסיבות אלה מתקיימים בבתי משפט בישראל פעמים רבות דיונים בבקשות להתרת פרסום.
תחרות המועמדים לונדון 2013 שני הראשונים סיימו עם אותו מספר נקודות אבל מראש נקבעו ארבעה קריטריונים להתרת שוייון נקודות, לפי הסדר הבא:
מאו דזה-דונג הפתרון של מאו לבעיה זו היה באמצעות הטענה ש"סתירות ומאבק הם אוניברסליים ומוחלטים, אך השיטות להתרת הסתירות... משתנות בהתאם לטבע הסתירות". לפי מאו:
שיטת בוכהולץ שיטת בוכהולץ היא שיטה פופולרית להתרת שוויון נקודות ולקביעת הדירוג הסופי הנהוגות בתחרויות שחמט במקרה של שוויון במספר הנקודות בין מספר מתחרים.
עבדות בארצות הברית בחוקת ארצות הברית עצמה יש הכשר ברור לעבדות, אם כי הניסוחים הם זהירים ולא מפורשים. סעיף אחד קובע כי "הבאתם של אנשים" תותר במשך עשרים השנים הראשונות לקיום הברית, והכוונה היא להתרת סחר העבדים.
קלאודיו ג'נטילה ב-5 ביוני 2014 התמנה לתפקיד המאמן של פ.צ. סיון השווייצרית, אך לא הגיע למפגש פתיחת העונה חמישה ימים אחר כך והחל במשא ומתן להתרת חוזהו. ב-12 ביוני, שבוע בלבד אחר כך, התמנה מאמן חדש לקבוצה באופן רשמי.
תסביב שחלה טיפול ניתוחי לתסביב שחלה כולל לפרסקופיה להתרת התסביב ולעתים אף לביצוע קיבוע של השחלה שעשויה להסתובב בשנית. במקרים חמורים בהם ניתקת זרימת הדם לשחלות לתקופת זמן משמעותית עלול להתפתח נמק באזור. במקרים אלו אין מניעה אלא להסיר בניתוח את השחלה.
תיקון חצרות ומבואות התנאי להתרת המבוי באופן כזה הוא שאורך המבוי הוא לפחות ד' אמות, והמבוי בנוי בצורה מלבנית. אם המבוי קטן או שבנוי כריבוע - הוא נחשב לחצר, ויש לתקנו כדיני תיקון חצר.