Top 10 similar words or synonyms for להתפתחותה

לצמיחתה    0.859686

לפיתוחה    0.824092

לפריחתה    0.788531

להתפתחות    0.787607

לשגשוגה    0.775021

ליצירתה    0.763423

להתפתחותו    0.756457

להיווצרותה    0.750231

להתפתחותם    0.736520

לשגשוג    0.733479

Top 30 analogous words or synonyms for להתפתחותה

Article Example
התמכרות למין לדעת קרנס אמונות אלו גורמות להתפתחותה של התמכרות ולהסלמתה:
קהילת הפחם והפלדה האירופית קהילת הפחם והפלדה האירופית הייתה היסוד להתפתחותה של הקהילה הכלכלית האירופית, ולאחר-מכן גם לאיחוד האירופי.
ברנאול ב-1915 נבנתה דרך העיר מסילת ברזל מסיביר לקזחסטן, דבר שהביא להתפתחותה המסחרית של העיר.
קראקס גילוי הנפט באזור בראשית המאה ה-20 הביא להתפתחותה הכלכלית של העיר.
התפשטות קרקעית הים גילויו של תהליך זה היווה הסבר אפשרי לתאוריית נדידת היבשות והוביל להתפתחותה של טקטוניקת הלוחות.
יואנסואו קרבתה לגבול עם רוסיה, הייתה גורם חשוב להתפתחותה של העיר. בעיר שוכן מכון היעור האירופי.
יהדות סנקי בשנת 1873, אחרי שנסתיימה בניית מסילת הברזל טביליסי-פותי שעברה דרך העיר. הפיכתה לצומת תחבורה גרמה להתפתחותה של העיר.
מוזיקה הודית יחד עם הרוחניות ההודית, מקומים חברותיים ושימוש נרחב בסמים שנקשרים מסיבה כלשהי לסגנון המוזיקה הזאת, הביאו להתפתחותה.
סחר ח'ליפה דמות האם היא אחת מהדמויות שבאמצעותן מביעה סחר ח'ליפה את עמדותיה החברתיות באשר להתפתחותה ולכינונה של החברה.
סנקי בשנת 1873, אחרי שנסתיימה בניית מסילת הברזל טביליסי-פותי שעברה דרך העיר. הפיכתה לצומת תחבורה גרמה להתפתחותה של העיר.