Top 10 similar words or synonyms for להתפשטות

להתרחבות    0.797619

להתחזקות    0.792758

להתפוררות    0.774607

להיחלשות    0.763133

לדעיכת    0.740511

להתפרצות    0.737169

להחלשת    0.734050

להתעוררות    0.730268

להתדרדרות    0.728636

להתמוטטות    0.725113

Top 30 analogous words or synonyms for להתפשטות

Article Example
מאטה תרמו להתפשטות המאטה באזור.
מדבור באזורי ספר המדבר תהליך זה גורם להתפשטות המדבר.
אקוסטיקה תת-מימית להלן דוגמה סכמטית להתפשטות גל קול בצורות שונות:
RNAi מנגנון זה אף אחראי בדרך לא ידועה להתפשטות RNAi ברקמה.
איידס באוגנדה התמוטטות השלטון פגע אנושות במערכות הבריאות במדינה, דבר שתרם אף הוא להתפשטות המחלה.
CAMP חוקרים סבורים כיום כי חוסר בקרה על רמות cAMP קשור להתפשטות סרטן בתאים נגועים.
סנגל תגובתה של ממשלת סנגל להתפשטות האיידס הייתה מהירה. בניגוד למדינות רבות
ליגת ההגנה האנגלית התנועה מתנגדת להתפשטות של האסלאם וחוקיו בבריטניה, כגון החלת חוקי השריעה ולקיצוניות האסלאמית באנגליה.
מלקולם אקס הוא אחראי במידה רבה להתפשטות האסלאם בקרב הקהילה השחורה בארצות הברית.
תמרה טרופית רוב לאפיק ים סוף (אפיק קרקע המביא להתפשטות מזג אוויר בעל מאפיינים טרופיים למזרח