Top 10 similar words or synonyms for להתגבשות

לדעיכת    0.777506

להתחזקות    0.767678

לצמיחת    0.764371

להתפוררות    0.756119

להיווצרות    0.754501

להחלשות    0.754199

להתרופפות    0.754008

להיחלשות    0.753854

להיווצרותו    0.735366

להתעוררות    0.729064

Top 30 analogous words or synonyms for להתגבשות

Article Example
מהומות 1919 במצרים לאחר מלחמת העולם הראשונה ונפילת האימפריה העות'מאנית, נוצרו תנאים להתגבשות התנועות הלאומיות במצרים.
הטקטיקה והאסטרטגיה האירופיות בימי הביניים טקטיקה ואסטרטגיה בימי הביניים נעו מאי סדר מסוים ומיליציות עממיות בתחילתם ליצירת צבאות מאורגנים ומיומנים בסופם. הגורמים שתרמו להתגבשות הטקטיקה והאסטרטגיה היו:
הסתה להתגבשות עבירת הסתה יש צורך בהוכחת הסתברות אובייקטיבית שהדיבורים יהפכו למעשים. כמו כן, נדרש להוכיח שהמתבטא התכוון במפורש לתוצאות הפליליות אליהן הסית.
שביתת הנהגים (1931) שביתת הנהגים ב-1931 מהווה דוגמה להתגבשות דפוסי השליטה הפוליטית בכלכלת היישוב, עם השפעות ברורות על דפוסים דומים שהתפתחו מאוחר יותר במדינת ישראל.
מרד בגיל שנתיים בתקופה זו על ההורה לאפשר לילד לתת ביטוי לתחושות השליטה והאוטונמיה המתפתחים אצלו וחיוניים להתגבשות אישיותו וזאת תוך כדי הצבת גבולות ודרישות מבוקרות אשר תואמות לבשלותו.
תא דלק עם זאת, ישנם, שתי מגרעות: הראשונה - תא הדלק דורש מימן ברמת ניקיון גבוהה מאד, על מנת למנוע ריאקציה שגורמת להתגבשות קרבומטים, אשר מפריעים לכל התהליך. המגרעת השנייה מתייחסת לעובדה שהאלקטרודות עשויות פלטינום שהוא יקר מאד.
מרדכי ארדון עיקר פעילותו היצירתית של ארדון הייתה בין השנים 1955 ל-1988. בשנים אלו קנה לו שם של יוצר אינדיבידואליסט מובהק, ושלביה של יצירתו הובילו אותו מתפיסה ציורית מובהקת להתגבשות צורנית, ולבסוף אף למופשטות בתכלית.
רום בצד הפוליטי, סחר העבדים, הסוכר והרום היה רווחי ביותר למושבות האמריקאיות. ייתכן כי הפגיעה בסחר זה, עקב מס הסוכר הבריטי שהוטל בשנת 1764, תרמה להתגבשות ההכרה הלאומית במושבות ולהכרזת המרד בבריטים.
קומטיט הסיווג הגאוכימי דלעיל חייב להיות באופן עקרוני הכימיה של המאגמה שלא עברה שינויים ולא תוצאה של הצטברות גבישים (כמו בפרידוטיט). הכימיה משתנה בטור הסטרטיגרפי של קילוח קומטיט אופייני בהתאם להתגבשות ההדרגתית המתרחשת לאחר ההתפרצות. עקב כך יש בחלק העליון של הקילוח תכולה נמוכה יותר של MgO, כרום וניקל, ובמקביל גידול של אלומיניום, KO, Na, CaO, ו-SiO.
עירוניות מתחדשת בשנות ה-70 וה-80 העירוניות המתחדשת התפתחה עם חזונות ומודלים תאורטיים לבנייה מחדש של ערים "אירופאיות" שהוצאו על ידי הארכיטקט לאון קריאר (Leon Krier) ועל ידי "שפת הדפוסים" שהוצאה על ידי כריסטופר אלכסנדר (Christopher Alexander). הדבר הוביל להתגבשות קבוצה מוגדרת בשנות ה-90.