Top 10 similar words or synonyms for להחלת

לשלילת    0.762557

להגבלת    0.756704

לחקיקת    0.748445

להסדרת    0.727622

להבטחת    0.722250

להפרת    0.706763

לתחולת    0.706495

לביטול    0.699546

למיסוד    0.697346

לניסוח    0.687404

Top 30 analogous words or synonyms for להחלת

Article Example
הגנה מן הצדק בית המשפט קבע בפסק דין בורוביץ מבחן תלת שלבי להחלת הגנה מן הצדק:
סיפוח יהודה ושומרון למדינת ישראל במהלך השנים הועלו מספר רעיונות והצעות להחלת חוקי מדינת ישראל על שטחי יהודה ושומרון. להלן כמה מהן.
זאב פלק פלק ניסה למצוא פתרונות מעשיים לבעיית העגונות והיה פעיל ביחד עם פרופ' אליס שלוי, מייסדת שדולת הנשים, להחלת הצעותיו.
אשם תורם וקטינים שיטות המשפט השונות נקטו בגישות שונות ביחס להחלת מידת אשם תורם על קטינים. ניתן לסווג אותן ל-2 קבוצות עיקריות:
מפלגת החופש והצדק המפלגה תומכת בכלכלת שוק אך ללא מניפולציה או מונופול. התוכנית הכלכלית של המפלגה כוללת עידוד ופיתוח ענף התיירות במדינה. במישור הפוליטי המפלגה קוראת להחלת החוק האיסלאמי במדינה.
ישראל שלי התנועה מקדמת את תוכניתו של נפתלי בנט להחלת הריבונות הישראלית על שטחי C ביהודה ושומרון, והפיכת כחמישים אלף פלסטינים הגרים בהם לאזרחי ישראל.
GConf המערכת נשלטת על ידי הדיימון Gconfd, הסורק שינויים בתוכנת ה-Gconf וכשאלו קורים הוא שומר אותם אוטומטית. טכניקה זו נקראת "auto-apply" (שמירה אוטומטית), בניגוד לטכניקת ה-"explicit-apply" (שמירה מפורשת) הדורשת מהמשתמש אישור מפורש להחלת השינוי.
סיפוח יהודה ושומרון למדינת ישראל רגב הקימה בכנסת את "השדולה להחלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון", ואמרה: "כפי שהחלנו את החוק הישראלי ברמת הגולן ובמזרח ירושלים, שום דבר לא אמור למנוע מאתנו את החלת החוק הישראלי גם על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון".
SVG תכונת ה-transform מאפשרת את הזזת האלמנט (באלמנטים גרפיים בלבד), שינוי ממדיו, סיבובו, הטייתו, או שילוב בין כמה סוגי שינויים, המהווים, למעשה, מעין פקודות. כל פקודה שכזו נכתבת כשם הפקודה, שלאחריו יופיעו צמד סוגריים, ובתוכם ייכתבו הפרמטרים הנדרשים להחלת השינוי.
דגל ישראל חלק ניכר מתושבי המדינה היהודים רואה בדגל את הביטוי הלאומי לעצמאות העם, ואת סמלו. כך, למשל, אחד הביטויים החזותיים החזקים להחלת הריבונות על שטחי המדינה במהלך מלחמת העצמאות היה הנפת דגל הדיו באילת.