Top 10 similar words or synonyms for להדרדרות

להידרדרות    0.843479

לקריסה    0.812289

להתדרדרות    0.811573

להיחלשות    0.782441

להתמוטטות    0.775725

לדעיכה    0.770068

להרעה    0.766728

להתערערות    0.766384

להחמרה    0.756238

להחרפה    0.754036

Top 30 analogous words or synonyms for להדרדרות

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
רוסיה בספטמבר 2015 שוב הייתה רוסיה מעורבת בעימות צבאי מחוץ לגבולותיה מששלחה כוחות לסייע לבשאר אסד במלחמתו במתנגדים לשלטונו. סיוע שהביא להדרדרות מתמשכת ביחסיה עם מדינות המערב.
יהדות בגדאד וכך הפער בין המציאות לחזון הפך גדול מידי ובלתי ניתן לגישור, עובדה שגרמה להדרדרות של מצבם חברתי והכלכלי של יהודי עיראק.
גרונטולוגיה היות שהאדם הוא יצור חברתי מטבעו אך במהלך השנים חוזר אל התא המשפחתי, חוסר התקשורת עם בני מעמד השווים גורם להדרדרות במצבו ואף לחולי.
שטיפת קיבה כאשר אדם סובל ממכת חום או מהיפתרמיה משמע הדבר שטמפרטורת הגוף עלתה או ירדה (בהתאמה) וכרגע נמצאת במצב קריטי, ללא המשך טיפול יש סכנה להדרדרות, כשל איברים ולבסוף מוות.
מונטווידאו באמצע המאה ה-20, משטר צבאי וקפאון כלכלי פקדו את אורוגוואי, וגרמו להדרדרות כלכלית, שעוד משפיעה על המדינה כיום. כפריים עניים רבים הציפו את העיר, בעיקר באזור סיודאד ויאג'ה.
קטנגה (מדינה) חוסר הנכונות של כוח האו"ם להתערב בפרישת קטנגה הניעו את ממשלת קונגו לנסות ולהשתלט על השטח באמצעות כוחותיה. ב-27 באוגוסט נכנסו כוחות צבא של קונגו לקטנגה, כשהם נוסעים בכלי רכב שונים מתוצרת סובייטית. הכוחות, אשר פתחו במסע אונס ורצח של כפרים בהם עברו, נסוגו עד מהירה לנוכח כוחות צבא קטנגה בפיקוד קצינים אירופים. מבצע צבאי זה הוביל להדרדרות נוספת ביחסים שבין קונגו לקטנגה.
המצור על אדסה (1144) מותו של פולק מלך ירושלים הותיר את ממלכת ירושלים בידי אשתו ועל סף מלחמת אזרחים, ומותו של יוחנן השני קומננוס, קיסר האימפריה הביזנטית שהעביר את תשומת הלב הביזנטית לפוליטיקה פנימית הביאו להדרדרות נוספת במצבה של אדסה. סכסוך בין ז'וסלין לאדונו הפיאודלי ריימון מפואטייה, נסיך אנטיוכיה השלים את בידודה.
שלוש עשרה מלאני, אמה של טרייסי, שמה לב להדרדרות אשר חלה בבתה ומבינה כי מקור השינוי הוא חברתה החדשה. מלאני מחליטה להוציא את איבי מביתה ובכך לנסות ולהקטין את השפעתה על טרייסי. איבי נשלחת לדודתה ברוק, שם היא טוענת כי דווקא טרייסי היא זו שאחראית להתנהגות השתיים.
מלחמת ליבוניה לאחר כ-25 שנות מלחמה לרוסיה הצארית לא היו הישגים של ממש מהיבט הפוליטי והם אף הפסידו מבצרים לאוך החוף הבלטי. המלחמה המתמשכת תרמה להדרדרות מצב חברתי-כלכלי במדינה והייתה אחד הסיבות למשבר ברוסיה הצארית בתחילת המאה ה-17 - תקופת הצרות.
חזון הצמחונות והשלום אכילת בשר, שעל פי דברי התורה הותרה בתקופת נח, היא מציאות של 'אין ברירה'. לשיטת הרב קוק, בשל מצבו המוסרי של העולם בתקופת המבול, הותרה לנח ולבניו אכילת בשר, כדי ליצור חַיִץ המבדיל בין האדם לחיה, כדי שהיחסים בין בני האדם ישתפרו. זה מבוסס על ההנחה שכאשר היחס זהה לכל הקבוצות, עשויים להגיע להדרדרות מוסרית; ובהתאם לפסוק "זובחי אדם – עגלים ישקון" (הושע יג, ב).