Top 10 similar words or synonyms for לדעיכת

לדעיכה    0.805590

להיחלשות    0.801022

להתחזקות    0.792647

להתפוררות    0.786108

לפריחת    0.785602

להתפרקות    0.777818

להתגבשות    0.777506

להחרפת    0.762923

להחלשות    0.762493

להחלשת    0.758707

Top 30 analogous words or synonyms for לדעיכת

Article Example
תבנית בדיקה סיבות שונות הובילו לדעיכת השימוש בתבניות בדיקה:
פיתוח לפלס למולטיפולים אלקטרוסטטיים formula_74, בניגוד לדעיכת שדה ממונופול הדועך כ-
ג'יין פונדה בשנת 1972 ארגנה פונדה מסע "שלום בהודו-סין", והמשיכה להנהיג מתנגדים למלחמה עד להסכם שהושג בפריז בשנת 1973, שהביא לדעיכת תנועת ההתנגדות למלחמה.
הטריומפים של קיסר מספר אמנים, כמו לואי לאגר במאה ה-18 העזו אף לשפצם ולציירם מחדש. ניסיונות נוספים מודרניים, של ר. פריי, בשנת 1910, ושל ק. נורת' בשנים 1934-1931 לשקם את התמונות, שמו קץ לדעיכת הצבעים אך החמירו עיוותם של הצבעים המקוריים.
שלהי העת העתיקה מבנה בסיסי זה של האימפריה, למרות שיפורים חשובים שהיו בה ביחס לאימפריות אחרות בעולם העתיק (כמו האימפריה של אלכסנדר מוקדון, האשורים, הבבלים, וכן הלאה) בזכות המנהל הטוב יותר ומנגנון הניעות החברתית שהתקיים בה, הביא בהדרגה לדעיכת האימפריה:
ניהול מחזור חיי מוצר ניהול מחזור חיי מוצר (שיווק) (PLC) מתייחס לניהול ההיבט המסחרי של מחזור חיי המוצר בשוק, משלב החדירה לשוק ועד לדעיכת המוצר. המודל מתייחס לנושאי עלויות, תמחור ואמצעי השיווק והמכירה המתאימים לכל אחד מהשלבים.
הוועד הערבי העליון מכיוון שהוועד נחשב לאחראי חלקית לנכבה, הרי הגופים הפלסטיניים שהוקמו אחריו השתדלו להתעלם מקיומו ולדבר על המנהיגות הכושלת שלו במהלך הנכבה. בנוסף, העובדה כי הוועד לא היה ארגון לאומי מקומי אלא ערבי תרמה לדעיכת ההתייחסות אליו במהלך השנים.
אורך חיים ממוצע קיים הבדל בין אורך חיים ממוצע לבין זמן מחצית חיים. זמן מחצית החיים הוא הזמן שנדרש לדעיכת "חצי" מהחלקיקים או המרכיבים של מערכת. לעומת זאת, אורך חיים ממוצע הוא ממוצע הזמן שנדרש ל"כל" החלקיקים או המרכיבים של מערכת כדי לדעוך. השימוש בנתון זמן מחצית החיים נפוץ בתחום הפיזיקה הגרעינית; השימוש בנתון אורך החיים הממוצע נפוץ בתחום פיזיקת החלקיקים. זאת, בין היתר, מכיוון שמשך החיים של חלקיקים תת-אטומיים בלתי-יציבים הוא, לרוב, קצר בהרבה מזה של אטומים בלתי-יציבים. יתר על כן, פיזיקת החלקיקים מרבה לעסוק במערכות המכילות מספר קטן של חלקיקים תת-אטומיים – לעתים, רק אחד – כך שאין טעם או אפשרות של ממש לדון בזמן הנדרש לדעיכת חצי מהחלקיקים.
מחצית חיים זמן מחצית חיים שונה מאורך חיים ממוצע (mean lifetime). אורך חיים הוא ממוצע הזמן הנדרש לדעיכת כל החלקיקים הנתונים, לעומת דעיכת חצי מהם, אליה מתייחס זמן מחצית החיים. השימוש בנתון אורך החיים הממוצע נפוץ יותר בתחום פיזיקת החלקיקים, בין היתר מכיוון שמשך החיים של חלקיקים תת-אטומיים בלתי-יציבים הוא, לרוב, קצר בהרבה מזה של אטומים בלתי-יציבים. זאת ועוד, פיזיקת החלקיקים מרבה לעסוק במערכות המכילות מספר קטן של חלקיקים תת-אטומיים – לעתים, רק אחד – כך שאין טעם או אפשרות של ממש לדון בזמן הנדרש לדעיכת חצי מהחלקיקים.
טינו רוסי ב-1947 נישא לרקדנית צעירה בשם ליליה וטי. לזוג נולד בן, ונישואיהם היו יציבים. בשנות ה-60 היה רוסי גם לכוכב טלוויזיה והופיע בתוכניות אירוח רבות. עם זאת, גילו המתקדם, ועליית סגנון הרוק'נרול הביאו לדעיכת כוכבו בשנות השישים, אם כי עדיין נותר פופולרי בקרב האוכלוסייה הבוגרת.