Top 10 similar words or synonyms for ומקבעת

mothering    0.673547

סופחי    0.668138

ולהנעת    0.666804

ובהשפלה    0.658877

qualities    0.657342

ontogeny    0.657079

וסוגיו    0.656904

ספסטיות    0.656672

וההבשלה    0.655078

עויתות    0.654987

Top 30 analogous words or synonyms for ומקבעת

Article Example
כחוליות ישנן כחוליות החיות בסימביוזה עם פטריות כחזזיות. הפטרייה משמשת כמצע גידול לכחוליות ומספקת לה הגנה מפני קרינה, מים, ומינרלים, ואילו הכחולית מבצעת פוטוסינתזה ומקבעת חנקן ומספקת לפטרייה סוכר. החזזית מורכבת מפוטוביונאט - הכחולית, ומיקרוביונאט - הפטרייה.
הנוער העובד עוד בפגישה המיסדת הוחלט כי אין להפריד בתנועה בין הפעולה התרבותית-חינוכית לבין הפעולה המקצועית. היו מי שראו בפעולה תחת דגל ההסתדרות סתירה עם רעיון "תנועת הנוער" שצריכה להיות עצמאית. התאוריה שעמדה מאחורי הסתייגות זו גרסה כי דרכה של תנועת הנוער היא דרך המרד בבוגרים - לפיכך הפעולה בשיתוף עם ארגוני המבוגרים מחלישה ומקבעת את כוחו של הנוער.
אישה מאפייני מגדר אינם נובעים בהכרח ישירות ובלעדית מהבדלים ביולוגיים בין שני המינים, אלא מבטאים את התפיסה התרבותית המתרגמת שוני ביולוגי לערכים הקובעים את המעמד החברתי של המינים בחברה. כך, התפיסה או הציפיות המגדריות מעצבות את תהליכי החיברות של נשים וגברים ומקבעת דפוסים היררכיים המקנים לרוב עליונות לגברים בחברה.
גאבור מטה בספרו In the Realm of the Hungry Ghosts, מטה מציע גישות חדשות לטיפול בהתמכרויות (למשל- מקומות להזרקה בטוחה) בהתבסס על ההבנה של השורשים הביולוגיים והסוציואקונומיים של בעיית ההתמכרות. הוא מתאר את התפקיד המשמעותי של "מצוקה מוקדמת" כגון – מתח נפשי, יחס לקוי, ובפרט התעללות בילדות כגורמים המעלים את הרגישות להתמכרויות. זה קורה לדבריו דרך פגיעה בהתפתחות נוירוביולוגית, פגיעה במעגלים מוחיים המעורבים בהתמכרות, תמריץ ומוטיבציה. הוא טוען ש"המלחמה בסמים" למעשה מענישה אנשים על זה שחוו התעללות ומקבעת את ההתמכרות עמוק יותר וכמו שמראים מחקרים – שלחץ ומתח נפשי הם הגורמים החזקים ביותר להתנהגות וחזרתיות התמכרותית.
סופת קרח סופת קרח היא תופעת טבע וסוג של סערת חורף המאופיינת בגשם מקפיא. סופת קרח נוצרת כאשר שכבה של אוויר חם, נמצאת מעל פני השטח של כדור הארץ וממיסה את השלג היורד והופכת אותו לגשם. בה בעת ששכבה רדודה של אוויר קר נשארת על הקרקע ומקבעת את הטמפרטורה בגובה הקרקע אל מתחת לאפס. מאחר שהשכבה רדודה מכדי לאפשר למשקעים לקפוא שוב לפני שהם מגיעים לקרקע, מי הגשמים מגיעים במצבם הנוזלי וקופאים על פני המשטח בו הם נוחתים, בין אם הוא דשא, עצים, כבישים או כבלים.
מפרנסת שנייה אפלית נשים בשוק העבודה באה לידי ביטוי בשכר הנמוך המשולם לנשים בהשוואה לגברים, בקשיים גדולים של נשים בכניסה לעבודה וביכולת להשתלב במשרות מלאות, וכן, בחוסר יציבות של נשים בשוק העבודה, הנובע מכך שנשים ובעיקר אמהות, אינן זוכות בקביעות בעבודה. פעמים רבות הן גם אינן זוכות בהטבות נוספות כמו, פנסיה, שעות נוספות, קידום, הוצאות רכב ועוד. על אף קיומה של חקיקה שנועדה לטפל במצבים כגון אלו, המציאות מוכיחה כי עדיין קיימת אפליה רחבה ובולטת כלפי נשים. עובדה זו פוגעת היכולת העצמאות הכלכלית של נשים עובדות ומקבעת את היחידה המשפחתית המסורתית כתלויה בגבר כמפרנס ראשי. האפליה בשוק התעסוקה היא אחת הסיבות לכך שנשים עניות יותר מגברים באופן משמעותי. השתלבות ראויה בשוק העבודה עשויה לצמצם פערים בין גברים לנשים ואף לתרום לנשים מבחינה כאישית, חברתית ופוליטית.